Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Rekonstrukce náměstí mezi OC Krakov a KD Krakov"

M.Prochazka
05 05.01.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, pan Stropnický! Prosím o sdělení, zda se chystá nějaká rekonstrukce namésti mezi OC Krakov a KD Krakov na Praze 8. Objekt je neuvěřitelným způsobem zchátralý, zřejmě i nebezpečný. Zničeny venkovní květináče a schody. Bylo by zapotřebí provést úklid objektu a přidat odpadkové koše. Rekonstrukci náměstí před OC Krakov by městská část Praha 8 ráda provedla, bohužel pozemky před OC Krakov nejsou ve svěřené správě městské části Praha 8, ale ve vlastnictví hl. m. Prahy. Městská část Praha 8 již požádala o svěření těchto pozemků (pozemek parc. č. 1307/1 k. ú. Troja) a pro urychlení i o uzavření smlouvy o výpůjčce. Bohužel hl. m. Praha dosud ještě nerozhodlo o svěření a ani o výpůjčce pozemků. Díky za odpověď! Pěkný den!


Podobný dotaz byl už položen v předchozím období, ovšem zůstal bez konkrétní odpovědi.

Galerie

Odpověd

14.01.2015

Vážený pane Prochazko, ačkoliv gesce majetku nespadá do mé kompetence, ale do kompetence kolegy radního Haška, prověřil jsem situaci se zodpovědnými odbory MHMP i dotčenou městskou částí s následujícím výsledkem: Převážná část pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, které se nacházejí v okolí KD Krakov, byla svěřena do správy městské části Praha 8 již v roce 2007.  Bohužel, na největší  volný pozemek tohoto území, parc.č. 1307/1 o výměře 8 507 m2  byl uplatněn restituční nárok, proto  další nakládání s pozemkem bylo odvislé od  rozhodnutí  Státního pozemkového úřadu pro hl.m. Prahu. Řízení v této věci bylo pravomocně ukončeno v roce 2014 v neprospěch oprávněné osoby, pozemek  je  ve vlastnictví hl.m. Prahy.  O jeho  svěření do správy městské části musí rozhodnout  volené orgány hl.m. Prahy, předpokládaný termín projednání žádosti MČ Praha 8 o svěření  pozemku parc.č. 1307/1 do své správy  je březnové Zastupitelstvo hl.m. Prahy. Předmětný pozemek je situován mezi Kulturním domem Krakov (svěřená správa MČ Praha 8) a Obchodním centrem Krakov (ve vlastnictví společnosti Centrum Krakov, a.s.). Údržba tohoto pozemku je prováděna 4x do měsíce, 1x do měsíce je zabezpečován zahradnický úklid. S pozdravem PhDr. Matěj Stropnický

PhDr. Matěj Stropnický (Bývalý radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné