Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Rozsah rekonstrukce Libeňského mostu"

Vratislav Filler
20 20.08.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,

chtěl bych se zeptat, zda čerstvě schválená veřejná zakázka s názvem "Rekonstrukce souboru mostních objektu a komunikací ul. Libeňský most v Praze 7 a 8." zahrnuje rozšíření mostu na 2+2 pruhy pro IAD, nebo zda při její realizaci bude most ponechán ve stávající šířce.

Dále bych se chtěl zeptat, jakým způsobem bude na zrekonstruovaném mostě řešen bezpečný provoz jízdních kol.

Děkuji a jsem s pozdravem,
Vratislav Filler

Odpověd

12.09.2014

Vážený pane Fillere, usnesením Rady HMP ze dne 29.7.2014 č. 1801 bylo odsouhlaseno odůvodnění veřejné zakázky, které je nezbytné pro zahájení této významné veřejné zakázky. Stávající technické řešení dle dokumentace pro stavební povolení z dubna 2006 počítá s šířkou mostních objektů 26 metrů. Základní profil je navržen v šířkovém uspořádání 4x jízdní pruhy 3m, 1x tramvajový pás 7m a 2x společná komunikace pro pěší a cyklisty 2,5m. Dle požadavků URM je v dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“) komunikace pro pěší a cyklisty v některých úsecích rozšířena na 2,75 a 4 m. Dle průvodní zprávy DSP se prokazuje průchodnost cyklistické trasy v návaznosti na Studii pěší a cyklistické trasy, která byla zpracována v roce 2005, a konstatuje se potřeba dořešení návazností pěší a cyklistické dopravy v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace. Platné stavební povolení s názvem „Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova –Dělnická v Praze 7 a 8“ bylo vydáno 28. 8. 2009 pod č.j. MHMP 465826/2006/DOP-O1/Za-SP a v bodě 13. uvádí, že realizační dokumentace bude obsahovat integrační opatření cyklistické infrastruktury a bude konzultována s pověřenými zástupci Komise RHMP pro cyklistickou dopravu. Tento závěr a požadavek přímo vyplývá z Protokolu o ústním jednání ve věci výše uvedeného stavebního řízení ze dne 24. 7. 2009, sp.zn. 465826/2006/DOP-O1/Za. Uvedený protokol za Komisi RHMP pro cyklistickou dopravu podepsal Ing. Arch. Tomáš Cach, který zastupoval Ing. Pavla Poláka. Je nutné zmínit, že akce Libeňský most je velmi náročné stavební dílo a je souborem staveb, na který je vydáno celkem pět stavebních povolení. Současně se jedná o společnou investici třech městských společností, a to TSK hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy a PVS, s náročnou koordinací. Realizační dokumentaci akce bude zpracovávat vítěz veřejné zakázky na stavbu. Při dodržení předpokládaného harmonogramu by měl být zhotovitel znám v únoru 2015. S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

 • Infrastruktura
 • Dopravní infrastruktura
 • Životní prostředí
 • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Cyklostezky
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Rozsah rekonstrukce Libeňského mostu”

 1. Tomáš Hnyk
  0912.9.2014 (14:48)

  Vážený pane radní,
  neuvažujete o změně technického řešení? Vůbec neodpovídá uličním profilům tak, jak je pravděpodobně bude navrhovat připravovaný metropolitní plán. Libeňský most je tam veden jako obslužná komunikace/městská třída, kde se uvažuje o minimální šířce chodníku 3 m spolu se samostatným pruhem pro cyklisty 1,5 m. To je dohromady o 2 m více, než s čím počítá stávající dokumentace, jak říkáte. Viz str. 30 a 31 tohoto dokumentu.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné