Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Rozšíření třídění odpadu"

Radek Klika
12 12.12.2014
Sledujte tento dotaz

Vážená paní Plamínková, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, zda hlavní město chystá rozšíření sběru komunálního odpadu také o "kuchyňský bioodpad" a o drobný domácí kovový odpad (např. plechovky). Pokud ano, v jakém časovém horizontu a v jaké formě (kontejnery umístěné v zástavbě x sběrné dvory)? Velmi děkuji. Radek Klika

Odpověd

13.01.2015

Vážený pane Kliko, systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady rostlinného původu hl. m. Prahy je již několik let založen na stabilním sběru prostřednictvím sběrných dvorů a stabilního sběrného místa rostlinného bioodpadu v Dřevčické ulici v Praze 10 a také na dalších rozvíjejících se systémech sběru, které jsou blíže k místu vzniku odpadu, jako jsou velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrné dvory. Podrobnější informací lze nalézt na www.portalzp.praha.eu. Sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn také pomocí sběrných dvorů. Mimo to v hl. m. Praze od 1. 5. 2013 funguje na vytipovaných MČ pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek a od 1. 7. 2014 byl pilotní projekt rozšířen na sběr a svoz kovových obalů. Sběr kovových obalů probíhá do samostatných nádob umístěných ke stanovištím tříděného odpadu, více informací na: //portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/sber_kovovych_obalu.html. S pozdravem, Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Svoz odpadů
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Rozšíření třídění odpadu”

  1. Eva Vaňkátová
    0331.3.2015 (19:21)

    Vážená paní Plamínková,
    obracím se na Vás s dotazem, na koho se na MHMP obrátit. Jako koordinátorka třídění odpadu v naší základní škole se potýkáme s problémem nedostatku nádob na tříděný odpad. Rádi bychom do školy pořídili klasické popelnice – kontejnery (120 nebo 240l), avšak jejich pořizovací cena je pro školu velmi vysoká. Bylo by možné z magistrátu získat zdarma, popř. odkoupit za nižší finanční částku takové popelnice? Na barvě vůbec nezáleží, sami si je označíme. Děkuji mnohokrát za odpověď. Mgr. Eva Vaňkátová, ZŠ U Obory, Praha 10.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné