Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Stav schodiště"

Praha - Hlavní nádraží
13 13.07.2017
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, rád bych se zeptal na to, kdo je zodpovědný za stav kruhových schodišť na magistrálu (zřejmě TSK?) na železniční stanici Praha - hlavní nádraží a zda je možné s jejich stavem něco udělat. Oproti zbytku nádraží jsou v zoufalém stavu - plné odpadků, exkrementů a jsou odpudivým místem nejenom pro Pražany ale i pro turisty, kteří tudy občas míří k parkovišti autobusů, pravidelný úklid a kontrola ze strany Městské policie Praha se zde zřejmě neprovádí. Děkuji za odpověď. Tomáš Hromádka

Odpověd

27.07.2017

Vážený pane Hromádko, na váš podnět se Vám pokusím odpovědět, co nejupřímněji. Úvodem musím zmínit důležitá fakta. Strážníci obecních (městských) policií, tedy i Městské policie hl. m. Prahy (dále jen MP), plní úkoly při zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona. Úklid nepořádku či odstraňování odpadu z veřejných prostranství, však nespadá do jejich kompetence. Nicméně jim pochopitelně věnují stálou pozornost, neboť znečišťování veřejného prostranství či poškozování obecně prospěšného zařízení, často představuje protiprávní jednání. Proti osobám, které se jej dopouštějí, využívají v takových případech všech právních instrumentů. Dle stávající zákonné úpravy je problematika znečišťování veřejného prostranství postižitelná ve smyslu zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který v § 5 odst. 1 písm. f) stanoví, že přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Hlavní město Praha dále problematiku zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejně přístupných prostranstvích upravilo Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. Mezi subjekty, které se podílí na znečišťování ulic a veřejného prostranství odkládáním, pohazováním různých odpadků a vyměšováním, jsou zejména osoby bez domova a uživatelé drog. Ve většině případů se u takových skupin jedná o lidi, kteří neuznávají žádná společenská pravidla chování ani zákonné normy. A proto výsledek pozornosti věnované MP tomuto problému bohužel nepřináší vždy takový efekt, který by si MP, spolu se širokou občanskou veřejností, přála. Na základě jednání MP s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) bylo zjištěno, že předmětné schodišťové věže na Hlavním nádraží Praha má pronajata firma Indigo Infra, a. s. Uvedený subjekt tyto prostory dále pronajal firmě Český Perník s. r. o., která tak smluvně zodpovídá za jejich úklid. Ve schodišťových věžích by měl být prováděn úklid pravidelně dvakrát do týdne, avšak již následující den po úklidu bývají mnohdy opětovně znečištěny. TSK mě ujistila, že nájemce upozorní na nedostatky a vyzve  jej k nápravě, současně projedná čištění věží v každodenním režimu. Pokud se budou stížnosti opakovat, vyvolá jednání o případném zrušení smlouvy s firmou Český Perník s. r. o., a následně prověří možnost používat i jiné pěší cesty na parkoviště (bude-li nezbytné uzavřít věže z důvodu jejich neudržovatelnosti). S pozdravem Bc. Libor  Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné