Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Stavba "Technická vybavenost Řepy""

Eva Pavelková
26 26.08.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,

vznesla jsem dotaz na naše zastupitelstvo městské části Praha 17 – Řepy. Stav silnice Hekova obtěžuje všechny obyvatele této oblasti. Dle stanoviska místostarosty p. Marka, které bylo otištěno v červnovém čísle v časopise „Řepská 17“ – kopii přikládám – je "na vině" Magistrát hl. m. Prahy.
Prosím tedy o Vaše stanovisko a předpokládaný termín dokončení investice. Tento dotaz jsem poslala již 4.6. na elektronickou podatelnu magistrátu, bohužel ani po dvou měsících jsem se odpovědi nedočkala.......text dotazu na MÚ Praha 17 a jeho odpověď je uvedena níže

Děkuji

S pozdravem
Eva Pavelková

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetla článek „Novinky z oblasti investic“. Ke zmiňovaným investicím bych měla pár dotazů. Cca před 3–4 lety (možná i déle) byla započata výměna kanalizačních + vodovodních přípojek v dolní části „starých Řep“, která byla rozvržena do několika etap. Do dnešního dne však tato investice není dokončena, stále chybí výměna přípojek v ulicích Augustova a Hekova. Po všelijakých provizorních opravách prasklých přípojek se silnice propadá takřka po celé délce a nám, obyčejným lidem, kteří se tímto „tankodromem“ dostáváme ke svým domovům, to velmi otravuje život a ničí i auta – tedy naše investice. Chtěla bych se tedy zeptat, proč začínáte nové investice, když staré nejsou dokončené? Kdy lze očekávat výměnu zbylých přípojek a tím i opravu ulic Hekova, Augustova. (Doufám, že se nedovíme, že nejsou peníze, protože určitě byly na celou tuto investici řádně vyčleněny, ani že je to chyba minulého vedení). Ráda bych slyšela konkrétní koncepci řešení.

Děkuji za vaši odpověď.
Eva Pavelková

Vážená paní Pavelková, výměna kanalizačních a vodovodních přípojek ve vámi zmiňovaných ulicích je součástí stavby „Technická vybavenost Řepy“, kde je investorem hlavní město Praha. Každý rok si naše MČ alokuje ve svém rozpočtu částku 2,5 mil. Kč na stavbu nových chodníků a silnic v ulicích Hekova, Augustova. Bohužel mi nepřísluší komentovat rozhodnutí vedení Magistrátu, které není schopno takto banální akci ani po více jak čtyřech letech dokončit, aby mohla Městská část Řepy následně vystavět nový chodník a silnici na své náklady. Z MHMP nám je každý rok slibováno, že letos se to už určitě dokončí, ale zatím se tak k naší lítosti nestalo.

Martin Marek, místostarosta

Odpověd

07.10.2014

Vážená paní Pavelková, v minulých letech proběhla celková rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v části staré zástavby městské části Praha-Řepy. Poslední částí je etapa 0008 v ulicích Hekova a Augustova. Na předmětnou část stavby je vydané platné stavební povolení.  Projekt je dopracován do stupně ke stavebnímu povolení.  Jedná se o 120 m dešťové kanalizace, 310 m splaškové kanalizace, 350 m vodovodu a cca 21000 m2 živičných povrchů. V rozpočtu na rok 2014 jsou prostředky ve výši 2 mil. Kč. Z této částky je možné zajištění vypracování projektu pro výběr zhotovitele. V rámci rozpočtu ovšem nejsou alokovány finanční prostředky na realizaci stavby, jejíž odhad činí cca 20 mil. Kč včetně DPH. S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné