Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Stezka přes Rohanský ostrov"

Václav Kříž
25 25.07.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,

Stezku vedoucí přes Rohanský ostrov od Negrelliho viaduktu k Libeňskému mostu využije na kolech i na procházce odhadem několik tisíc lidí denně. Velmi usnadňuje spojení na kole do centra pro severovýchod města. Stezku spravuje OMI.

 1. Chybí osvětlení, což mnoho lidí odrazuje od použití. (V roce 2012 nebyly na stavbu osvětlení vyčleněny prostředky a byla pozastavena). Kdy bude osvětlení?
 2. Tvoří se louže, na kříženích s účelovými komunikacemi překážejí betonové bloky a panely. (V březnu 2014 jsem od OMI dostal odpověď, že stezka není stezka, ale obslužná komunikace pro údržbu tělesa hráze a odpovídá stavem svému návrhovému účelu. Dle OMI je v rámci další výstavby plánováno vybudování stezky). Louže, betonové bloky a panely lze odstranit do měsíce. Kdy k odstranění louží, betonových bloků a panelů dojde?
Děkuji
Václav Kříž

PS: OMI ode mne dostal přesnější informace, kde k problémům dochází. Nejdůležitější část mých podnětů je na webu zde a zde.

Odpověd

14.09.2014

Vážený pane,

ve smyslu odpovědi Ing. Alberta – vedoucího oddělení pozemních staveb Odboru městského investora ze dne 20. března 2014 i já sděluji, že předmětná komunikace v úseku Rohanské nábřeží – Libeňský most byla vybudována jako obslužná komunikace protipovodňového valu, nikoli jako cyklostezka. Jedná se tedy o účelovou komunikaci s přístupem veřejnosti bez nutnosti osvětlení. Z důvodu plánované realizace dalších protipovodňových opatření však zatím nebyla tato komunikace vyvedena z majetku Magistrátu hl. m. Prahy.

Dle existující koncepce je v rámci stavby Maniny souběžně s obslužnou komunikací plánována nová cyklostezka s osvětlením, z tohoto důvodu Odbor technické infrastruktury (dříve Odbor městského investora) nedoporučuje stávající obslužnou komunikaci na cyklostezku upravovat. Po realizaci PPO poldru bude realizována cyklostezka. Předpokládaný termín realizace cyklostezky je rok 2016.

Jelikož se trasa této obslužné komunikace v několika místech kříží s dopravou, zejména pak těžkou nákladní dopravou z přilehlé betonárky, a jelikož je tato komunikace fakticky veřejností k cyklistické a pěší dopravě využívána, byly zde z bezpečnostních důvodů osazeny zpomalující prvky, jako např. betonové bloky. Ačkoli současná podoba těchto zpomalovacích opatření není optimální, mají v této chvíli na místě své bezpečnostní opodstatnění.

Jednorázová oprava mlatového povrchu obslužné komunikace je zahrnuta do odstraňování poruch protipovodňových opatření, na něž v současné chvíli probíhá projektová příprava. Realizace opravy je spojena s předáním pevných částí PPO. Oprava bude v kompetenci Odboru technické infrastruktury a k jejímu zahájení dojde v rámci předávacího procesu.

S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

 • Infrastruktura
 • Dopravní infrastruktura
 • Životní prostředí
 • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Cyklostezky
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Stezka přes Rohanský ostrov”

 1. Jan Musílek
  0913.9.2014 (21:41)

  Dobrý den,

  obávám se, že betonové bloky v tomto směru zřejmě neplní svou původní funkci, neboď jsou umístěny pouze na křížení s panelovými cestami s nulovou dopravní vytížeností (alespoň jedna z nich je automobilem zcela nepřístupná). Naopak na křížení s komunikací betonárky, které zmiňujete, mají cyklisté přednost — betonové bloky tam chybí a naopak na komunikaci betonárky jsou po obou stranách stezky značky Stůj, dej přednost v jízdě, což je opatření, které v tomto místě dává smysl (přecejen, nákladních vozů tam projede denně řádově méně než cyklistů.

  Betonové bloky výrazně snižují bezpečnost za šera a tmy a čekat minimálně dva roky než bude zprovozněna nová cyklostezka nepůsobí příliš bezpečně.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné