Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Stížnost na přepravu PID autobusovými linkami 177 a 203"

Monika Koptová
01 01.12.2016
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Dolínku,

Podávám stížnost na přepravu PID autobusovými linkami 177 a 203, přeprava je nespolehlivá, nedodržují se jízdní řády a kapacita je nedostatečná. Každý den řešíme vynechané spoje, zpoždění, nedostání se do autobusu na zastávce „U Kunratického lesa“… Zpoždění a vynechávání se netýká jen spojů 177 jedoucích celou trasu, ale i posilových spojů na trase Chodov-Volha-Chodov…
Po několika týdnech stresů a téměř nemožného cestování se dvěma malými dětmi jsem se rozhodla si zapisovat čísla konkrétních spojů v problematických časech a uvádím mnou evidované informace za poslední týden ve špičce a časech, kdy jezdíme každý den…

Mohu se zeptat, kdo rozhoduje, o sestavení jízdních řádů? Kdo a kdy pozoruje/zapisuje obsazenost a vytíženost spojů? Předpokládám, že řidiči to nejsou, nemají na to čas, a oni jsou ti, kdo nesou následky nemoudrých rozhodnutí! Nemluvím jen o nadávkách od lidí, kterých si za den vyslechnou stovky, ale i při jakémkoliv problému či nedejbože nehodě nesou plnou zodpovědnost, ale nemají šanci ovlivnit kapacitní naplnění spoje. Jezdí autobusem člověk/lidé co sestavuje/jí jízdní řády? Jeli někdy ve špičce? Nebo se to řeší záznamy o počtu cestujících o víkendu či prázdninách? Myslím si, že alespoň týden cestování PID ve špičce by vám otevřel oči a vedlo by to k moudřejším rozhodnutím. Předpokládám, že toto je problém týkající se více spojů na širším území Prahy.

Dále pak nově zřízená linka 203 je sice málo obsazena a mezi zastávkami Šeberák a Volha nejezdí příliš mnoho cestujících, ale jelikož s ní jezdím téměř každý den v 8:45 z Rosečské, tak vidím obsazenost spoje nejen kapacitně, ale i kdo jede…. Nejednou se stalo, že od Nemocnice Krč jelo v 1 spoji až do horních Kunratic či na Chodov několik kočárků, chtěli jet 2 vozíky či kočár a vozík, prostě různé kombinace. Při kapacitní naplněnosti co do počtu nejsou tedy 2 vozíčkáři a asistenti oprávněni jet vybraným spojem? Nebo matka na vozíku, která má malé dítko v kočárku?

24.11.2016
Na zastávku „U Kunratického lesa“ směr Chodov přicházíme cca v 7:45, podle jízdního řádu vynechají 2 (možná 3) spoje
7:58 přijíždí přeplněný spoj 177 s číslem 3351 (pravděpodobně zpožděný), do kterého se na zastávce „U Kunratického lesa“ se nevejde cca 20 lidí, včetně vozíčkáře!!!! Po tomto spoji opět nic nejede a další spoj 177 přijíždí až v 8:07 s číslem 6896, do tohoto jsme se s obtížemi vešli, ale čekat přes 20minut na zastávce, kde mají spoje jezdit co 3-4 minuty není zrovna chvályhodná situace!!!!

25.11.2016
Stejná zastávka (U Kunratického lesa směr Chodov) přicházíme na 8 hodinu…
8:04 autobus nejede
8:07 autobus nejede
8:10 jede přecpaný bus, do kterého se nevleze polovina lidí č. spoje 4063
8:11 hned za předchozím jede poloprázdný spoj č. 3444
Všechny spoje linka 177

27.11.2016
Máme tu neděli a jedeme z Hájů linkou 203 spoj č. 1942, nastupujeme na Hájích a jedeme na zastávku U Kunratického lesa, manžel je na invaidní, elektrickém vozíku a do midibusu se dostává s obtížemi a není kolem něj téměř žádné místo na projdutí… ale cesta vypadá ještě v mezích normy. Problém nastává ve chvíli, kdy na zastávce Petýrkova (cca 11:35) chce nastoupit druhý vozíčkář!!!! Oba vozíky se do autobusu nevejdou ani při sebevětší snaze. Druhý vozíčkář jede až k nemocnici, tak manžel vyjde vstříc a ačkoliv chtěl a potřeboval dál, tak jelikož jel kratší trasu, tak uvolňuje druhému vozíčkáři místo a ten kilometr si i s asistenčním psem „dojde po svých“, jistě ideální řešení, co kdyby i on jel až dolů do Kunratic???

28.11.2016
Ráno opět kapacitní problémy kolem té 8 hodiny a vešli jsme se s obtížemi, ale č.spoje jsem si bohužel nezapsala.

29.11.2016
Stejná situace jako předchozí den.

30.11.2016 Přicházíme na zastávku „U Kunratického lesa“ – směr Chodov těsně před 8 hodinou, první autobus jede v 8:06, číslo spoje 6885, opět přeplněný natolik, že se s dětmi sotva vejdeme a stojí mi na plošině, kde se drží dveří  Není teď platný jízdní řád, podle kterého mají autobusy jezdit v rozmezí 3-4 minut??? My čekali 8minut!
Další situace nastává ve chvíli, kdy se vracím a v 8:58 přicházím na zastávku 177 na Chodově, v 9:00 má jet autobus směr Volha, nejede a přijíždí až v 9:04 (spoj č. 3257), kdy je opět přeplněný, na Petýrkově se už do autobusu nevejde ani špendlík a na zastávce „U Kunratického lesa“ nestihnou vystoupit všichni, co zde chtějí.
A odpoledne opět, 13:33 autobus vynechal a jel až ten ve 13:41 (autobus č. 3257), zase nacpaný, že jsem na další zastávku stála „na jedné noze“ a neměla se kde chytit, ale tak co, stejně nebylo kam padat, že…

Logická otázka, když směr Chodov-Volha (Poliklinika Mazurská) jezdí linka 177 po 6-7minutuách, tak kde se vykouzlí zbývající autobusy, když směr Volha-Chodov mají jezdit co 3-4minuty????

A ještě jeden dotaz, stále opakovaně vznášený, proč je zastávka „U Kunratického lesa“ na znamení? Ve špičce tu nastupují a vystupují desítky lidí a dokonce i v téměř nočních hodinách (mezi 22-00) jsme za celou dobu co je zastávka na znamení = několik let, viděli asi jen 5x, že by autobus nezastavil (vidíme z domu na autobusovou zastávku).

Děkuji za efektivní řešení vyřešení této situace.

S přáním krásného dne,
Monika Koptová

Galerie

Odpověd

03.01.2017

Vážená paní Koptová, co se týče provozu linky 177, je její nespolehlivost dána délkou její trasy a problematickými uzly a křižovatkami, kterými linka na své trase projíždí. Je však také nutné uvést, že tato linka je ve své trase provozována již od listopadu roku 1995 a od té doby se její spolehlivost výrazně zlepšila vzhledem k různým preferenčním opatřením, která byla na její trase realizována. Problematických kolizních míst je však i nadále na její trase celá řada a bohužel se zatím nepodařila všechna vyřešit. Kritickým místem z hlediska poptávky je Vámi zmíněná lokalita vysokoškolských kolejí (zastávka Volha), kde na velmi krátkém úseku (Chodov - Volha) dochází nárazově ke kapacitním problémům. Ty jsou částečně řešeny krátkými vloženými spoji v uvedené trase, bohužel však neposkytují dostatečnou alternativní nabídku v případě zpoždění dlouhých spojů linky 177. Krátké spoje v trase Chodov – Volha byly v minulosti řešeny různými souběžnými linkami, které zde byly společně v provozu s linkou 177. Od 15.10.2016 jsou tyto krátké spoje vedeny pod linkou 177, jelikož zde již žádná další linka, která by končila na Chodově z tohoto směru, v provozu není. Nicméně jsme si vědomi této problematické situace a jsme připraveni ji řešit společně s městskou částí Praha 11. Nabízí se možnost tyto krátké spoje vyčlenit jako samostatnou linku, která by měla svůj samostatný jízdní řád a nebyla by součástí linky 177. Další možností je propojit tyto krátké spoje s některou ze stávajících linek v oblasti. Toto opatření by však v každém případě znamenalo zvýšení provozních nákladů. Jakékoliv přijaté opatření však bude muset být odsouhlaseno představiteli městské části Praha 11. Zároveň Vám děkuji za detailní popis jednotlivých situací počínaje dnem 24.11. Mohu Vás však ujistit, že pracovníci zodpovědní za konstrukci jízdních řádů sami často sledují provoz v terénu a průběžně provoz vyhodnocují a navrhují korekce jízdních řádů. V případě linky 177 již k několika takovým korekcím došlo. Není však možné vzhledem k vlivu ostatní dopravy vždy zajistit dodržování jízdního řádu, jelikož každý den je situace v dopravě jiná. Vámi položená otázka kumulování autobusů ve směru na Chodov, kdy je v obou směrech rozdílný interval, má vysvětlení ve skutečnosti, že v ranní špičce pracovního dne jsou krátké spoje zajišťující odjezd ze zastávky Volha směr Chodov zajišťovány vozidly, která přijíždějí do zastávky Volha ve směru od Chodova ulicí Roztylská a dále vpravo ulicí U Kunratického lesa, která jsou v tzv. „manipulačním“ provozu, tedy bez cestujících. V případě, že by nastávaly kapacitní problémy v ranní špičce i ve směru Chodov - Volha, je možné některé tyto manipulační spoje vést po trase linky 177 jako standardní krátké spoje linky. Tuto situaci prověřím a případně upravíme jízdní řád linky 177. Midibusová linka PID 203 je koncipována jako doplňkové spojení a zajištění přímých vazeb s nižší přepravní poptávkou. Vámi popisovaná situace, kdy je počet kočárků nebo vozíků vyšší než jeden, se obecně v systému PID řídí pravidlem, že o možnosti přepravy druhého či více kočárků nebo vozíku rozhoduje samotný řidič vozidla. V rámci systému Pražské integrované dopravy dochází k postupnému rozšiřování počtu zastávek s charakterem „na znamení“ s cílem převést všechny zastávky do jednotného poptávaného režimu. Je zde nutné uvést skutečnost, že v rámci obnovy vozového parku pořizují autobusoví dopravci PID (nejen Dopravní podnik hl. m. Prahy) vozidla, která jsou již standardně od výrobce vybavena poptávkovým systémem uvnitř vozidla, což znamená, že pro otevření příslušných dveří je vždy potřeba zmáčknout tlačítko (umístěné v prostoru dveří), což je zároveň signál pro řidiče zastavení v zastávce „na znamení“. Naopak pokud cestující čeká na zastávce, je povinností řidiče příslušného vozidla vždy zastavit, ať už se jedná o zastávky s tímto charakterem, či nikoliv. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

MHD
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné