Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Strategický plán pro pražské Výstaviště"

Josef Řídký
12 12.11.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní,
v médiích proběhla zpráva, že město Praha hodlá renovovat či rekonstruovat pavilony a budovy na Výstavišti, tj. Křižíkovy pavilony, divadlo Spirála a další, a že zde hodlá investovat snad přes miliardu korun. V materiálech IPR týkajících se strategického rozvoje města se nicméně podle dokumantu "Materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha" doporučuje většinu staveb z nedávné doby (tj. vyjma Průmyslového paláce, Lapidária a několika dalších) do budoucna strhnout a prostor uvolnit pro jiné kulturní aktivity s ohledem na potenciál a evropský kontext celého areálu. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je město Praha s tímto dokumentem obeznámeno, zda-li se s ním ztotožňuje či podle něj své kroky koordinuje nebo zda-li se rozhodlo s tímto materiálem nepracovat. V případě, že město s koncepcí Výstaviště od IPR nepracuje, by mě zajímalo, zda-li uvažované rekonstrukce probíhají v duchu nějaké jiné koncepce či strategického plánu, případně podle jakých. Celá věc mě zajímá hlavně z toho důvodu, že si z těchto protiřečících zdrojů nejsem jist, zda-li zde město postupuje koordinovaně; byla by škoda proinvestovat prostředky, které mohly být vynaloženy jinde, vniveč. Předem děkuji za odpověď.
S úctou,
Josef Řídký

Odpověd

08.01.2016

Vážený pane Řídký, citovaný dokument Materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha zpracovaný IPR (resp. ÚRM) v roce 2013 je hl. m. Praze samozřejmě znám. Hl. m. Praha i současný nájemce areálu Rozvojové projekty Praha, a.s., (dceřiná společnost HMP, nájemní vztah od 1. 1. 2015) se tímto materiálem z větší části řídí, celková odhadovaná částka na revitalizaci celého areálu ve výši 1,5 mld. Kč vychází právě z tohoto materiálu. Po prvním roce provozování areálu se však ukazuje, že bude vhodné dotčený materiál v určitých částech aktualizovat. Ohledně zmiňované demolice Křižíkových pavilónů je potřeba uvést, že materiál hovoří o demolici těchto pavilónů v dlouhodobém horizontu. Navíc do doby znovuvýstavby levého křídla Průmyslového paláce lze obtížně začít s radikálními zásahy do Křižíkových pavilónů, jelikož by takové zásahy měly velmi negativní dopad na výstavní akce pořádané v areálu. S pozdravem a úctou Jan Wolf radní hl. m. Prahy

Jan Wolf (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné