Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Švýcarský model regulace volného pobíhání psů"

Monika Čadková
03 03.09.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se regulace volného pohybu psů nemohla ubírat stejnou cestou jako ve Švýcarsku. Zde je po složení zkoušky (v parku, nikoli na cvičáku) povolen volný pohyb všem vychovaným psům a zodpovědným majitelům. U nás je opět tendence "házet" všechny majitele a psy do jedné skupiny - nezodpovědný, bezohledný, nevychovaný, případně nebezpečný. Opět to odnesou ti slušní, kteří se svým psům věnují, sportují s nimi, mají je vychované a poctivě si po nich uklízí a platí poplatky. Zároveň by bylo vhodné zvážit povinné čipování všech psů na území ČR a jejich centrální registrace veterinárním lékařem, aby byl každý majitel dohledatelný a nemohl své zvíře zapřít. Hezký zbytek dne, M.Č.

Odpověd

11.09.2015

Vážená paní Čadková, děkujeme Vám za Váš podnět. Vámi popisovaný švýcarský model je jistě zajímavou alternativou přístupu k pohybu psů na veřejných prostranstvích. Jeho zavedení by však muselo být z povahy věci celostátní. Švýcarský systém, kdy musí každý majitel se psem povinně splnit zvláštní zkoušku, aby s ním mohl na veřejně přístupná místa, v kombinaci s tamními vysokými poplatky ze psů, je jistě efektivním nástrojem pro regulaci množství psů ve společnosti a zvýšení bezpečnosti na veřejných prostranství. Jedná se však také o nástroj velmi omezující. V Praze je v současné době registrováno přibližně 80 tisíc psů, další jsou registrováni jinde nebo nejsou registrováni vůbec. Dle odhadů (např. The European Pet Food Industry) žije v celé ČR republice kolem 2 milionů psů. Ve Švýcarsku pak pouze 400 tisíc. Zavést systém, který by v současné době uložil povinnost všem majitelům psů absolvovat povinné zkoušky, uzákonil jednotnou podobu těchto zkoušek, zřídil místa zkušebních komisařů, vyměřil poplatek a především komplexně stanovil důsledky případného nesložení této zkoušky, by bylo mimořádně administrativně i finančně náročné. Samotné hlavní město Praha pak k takovému kroku nemá oporu v zákoně. Zavedení povinné registrace všech psů na území České republiky by bylo možné opět pouze zákonem a je tudíž v kompetenci Parlamentu ČR. V současné době upravují danou problematiku na svém území obce obecně závaznými vyhláškami. Jistě by bylo nesprávné, jak naznačujete, považovat všechny psy za nebezpečné a všechny jejich majitele za bezohledné a nezodpovědné. Připravovaná vyhláška nic podobného nezamýšlí ani nepodporuje. Vyvstala však potřeba pohyb tak velkého množství psů na území hlavního města Prahy regulovat a nastavit taková pravidla, která by vyhovovala všem občanům města. V příloze navrhované vyhlášky o volném pohybu psů bude vymezeno dostatečné množství ploch na území jednotlivých městských částí, na nichž bude volný pohyb psů bez vodítka povolen. Vznikne tak jakýsi kompromis, na základě něhož si bude moci vybrat lokalitu pro své aktivity jak občan, jemuž volně pobíhající psi vadí, tak občan, který chce dopřát svému zvířeti svobodu pohybu. Věříme, že v budoucnu se toto soužití zlepší a koexistence psů s dětmi, cyklisty a všemi obyvateli Prahy bude zcela přirozená a bezproblémová. S pozdravem, Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Regulace pobíhání psů
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné