Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Systém průběžné kontroly veřejného osvětlení"

Štěpán Jůza
18 18.12.2015
Sledujte tento dotaz

Veřejné osvětlení v Praze má už mnoho let ve správě jedna ze společností skupiny Eltodo. Ta zřejmě městu garantuje nějakou lhůtu pro odstranění závad, které jsou jí nahlášeny externími subjekty (úřady, policie, občané). Tato činnost podle mé zkušenosti jakžtakž funguje: odhaduji, že zhruba v 70 % případů jsou nahlášené závady skutečně zhruba do 5 dnů odstraněny a pouze v asi 30 % případů je odstranění pouze vykázáno, ale v praxi není provedeno, takže po opakovaném druhém nebo třetím nahlášení se nakonec opravy většinou dá dosáhnout. Nicméně domnívám se, že správce osvětlení by měl v nějakém rozumném intervalu provádět systematické kontroly také sám. V praxi ovšem dochází k tomu, že některé jednotlivé lampy či celé úseky nebo skupiny lamp nesvítí někdy třeba i několik let, aniž by to Eltodo řešilo, pokud mu závadu nenahlásí nikdo zvenku. Žádal jsem nedávno MHMP o informaci, zda je stanoven nějaký minimální interval, ve kterém musí být každá lampa zkontrolována, ale odpověď čj. 206859/15 z 27. 11. 2015 odpověď na tuto otázku neobsahovala - co jsem z ní vyrozuměl, pravidelně dochází pouze ke kontrole jakéhosi namátkového vzorku, který tvoří jen nepatrný zlomek celkového počtu světelných bodů, ale z odpovědi nevyplývalo, že by tyto namátkové vzorky alespoň v nějakém delším časovém horizontu zahrnuly všechny světelné body.

Našla by se politická vůle k tomu, aby jak do stávající, tak do případné nové smlouvy o správě veřejného osvětlení byl přidán též tento parametr kvality? Tj. minimální frekvence, s níž musí být každá jednotlivá lampa zkontrolována, zda svítí a je fyzicky v pořádku. tj. zároveň lhůta, ve které Eltodo samo musí objevit případnou závadu? Osobně bych považoval za přiměřenou minimálně měsíční frekvenci. Samozřejmě by bylo nutno tuto činnost transparentně evidovat.

Odpověd

17.02.2016

Vážený pane, lhůty na odstranění závad jsou stanoveny smlouvou dle závažnosti poruchy. Pokud jste zaznamenal, že je ze strany ELTODO CITELUM, s.r.o. vykázána oprava, ovšem dle Vašeho zjištění nebyla provedena, velice rádi přijmeme konkrétní podněty, na jejichž základě budeme jednotlivé případy prověřovat a neprodleně řešit. Pokud by se toto tvrzení potvrdilo, přijmeme taková opatření, aby se podobná záležitost neopakovala. Konkrétní podněty jsou z naší strany vnímány jako přínos pro zkvalitnění naší práce a pro spokojenost občanů. Dále si nejsme vědomi, že by v rámci veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy byly mnoholeté výpadky zařízení, které by vykazovaly jeho nefunkčnost. V tomto případě se například může jednat o zařízení, které není majetkem HMP a nebylo doposud předáno Hl. m. Prahou do správy společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. (jde typicky např. o zařízení ve vlastnictví ŘSD). Pokud jde o Váš návrh provádět kontrolu každé lampy 1x měsíčně, je nutné konstatovat, že by toto bylo velice obtížné a znamenalo by to značné zvýšení nákladů na správu veřejného osvětlení, protože kontrola funkčnosti každé lampy 1x měsíčně znamená při celkovém počtu 135 230 ks lamp, denní kontrolu cca 4 508 ks lamp (v případě veškerého zařízení, je to kontrola cca 4 706 ks zařízení denně – VO, pVO, SO, PMM, VH, VVH, ASP, SAO). Kontrolu je navíc možné provádět pouze v nočních hodinách (z důvodu omezení denního svícení), což v letních měsících, s ohledem na délku dne a různá omezení dopravy na území hl. m. Prahy (jednosměrky, slepé ulice a faktu, že některé oblasti je nutno procházet pěšky) není při uvedeném počtu zařízení vždy zcela reálné. Bc. Libor Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

4 komentářů k dotazu “Systém průběžné kontroly veřejného osvětlení”

 1. Štěpán Jůza
  019.1.2016 (16:04)

  Pročpak byl dotaz přeřazen zrovna radnímu pro „zdravotnictví a bydlení“? Jemu patří do gesce odbor evidence, správy a využití majetku? Dokázal bych si ještě představit, že by k tomu mohl mít co říct radní pro dopravu, ale zdravotnictví a bydlení? To snad ne.

  • Saša Lehmann
   0110.1.2016 (23:18)

   Dotaz byl přeřazen na základě žádosti přímo ze sekretariátu paní radní Plamínkové. Předpokládám, že si radní vzájemně nepodsouvají dotazy, za něž nejsou gesčně zodpovědní.

   Saša Lehmann, Pražské fórum

   • Štěpán Jůza
    0113.1.2016 (13:53)

    Tak to jsem tedy opravdu zvědav, kam to přesune dál sekretariát pana radního Lacka 🙂

 2. Štěpán Jůza
  0217.2.2016 (14:48)

  Vážený pane Hadravo, z Vaší odpovědi jsem sice vyrozuměl, že kontrolovat veřejné osvětlení jednou za měsíc vám připadá příliš často, ale nevidím odpověď na to, jestli tedy vůbec Eltodo nějaké pravidelné systematické kontroly provádí alespoň v delším intervalu. A kolik tedy myslíte, že by jeden pracovník nebo jedna pracovní četa měli za jednu noční směnu zvládnout zkontrolovat lamp? A kolik pracovníků zabývajících se systematicky kontrolou by tedy podle vás bylo pro takovouto gigantickou společnost s celopražskou působností přiměřených? Vždyť i jeden člověk, i kdyby to obcházel pěšky tempem 3-4 lampy za minutu, tak by za noční směnu musel nějakých 1500 lamp zkontrolovat, tj. na tu měsíční frekvenci by stačili zhruba 3 lidé, se započtením volných dní a dovolených možná 5 či 6 lidí s minimálními požadavky na kvalifikaci – s použitím vozidla by mohli být i několikanásobně efektivnější. A i kdyby to nebyl měsíční interval, ale třeba tříměsíční, tak by to byl oproti dnešnímu stavu ohromný pokrok (ten měsíc byl volně inspirovaný povinným intervalem běžných prohlídek silnic III. třídy podle § 6 vyhl. 104/1997 Sb.). Pokud není stanoven vůbec žádný interval pro pravidelné kontroly, mohl byste se pak divit tomu, že některé závady přetrvávají bez povšimnutí nejen několik měsíců, ale leckdy i několik roků? A proč jste se vůbec nevyjádřil k mému návrhu, aby tento chybějící, ale velmi podstatný parametr kvality byl do smlouvy přidán? Mně připadá nepředstavitelné, že vůbec mohla být uzavřena smlouva, ve které není stanovena povinnost zařízení pravidelně v nějakém stanoveném intervalu kontrolovat. Místo toho se Eltodo pyšní jakýmisi naprosto nerealistickými procenty svítivosti naměřenými zřejmě na nějakých potěmkinovských vzorcích.

  Ohledně falešně vykazovaných oprav píšete: „pokud by se toto tvrzení potvrdilo…“ Cožpak vy sami nemáte žádný kontrolní systém, který by vám umožnil sledovat, kolik procent vykázaných oprav ve skutečnosti nebylo provedeno? A kolik procent z nahlášených závad se skutečně potvrdilo? Nemáte systém, který by vás upozorňoval na to, že údajně odstraněná závada musela být nahlašována opakovaně znovu a znovu? Zaměřujete svou pozornost systematicky na oblasti a místa, kde je zjištěných závad nápadně mnoho?

  Pokud uvidím, že MHMP má nějaký funkční a transparentní systém kontroly, mohu mu občas přispět i svými poznatky, nicméně za situace, kdy například na moji zprávu z 15. prosince 2015 o těžce a dlouhodobě zanedbaném stavu osvětlení v některých částech Stodůlek nepřišla z MHMP naprosto žádná odezva, by to asi nemělo smysl, že?

  Ale chcete-li další příklad, kupříkladu 26. ledna 2016 jsem hlásil Eltodu 27 nesvítících svítidel v ulici Na příkopě a na náměstí Republiky v Praze 1. Dispečink závady zaevidoval a jako obvykle vykázal do 5 dnů opravu všech těchto závad a následně hlášenky na webu jakožto vyřízené přestaly být dostupné. Nicméně 8. února 2016 v tomtéž úseku nesvítilo 26 světel, z toho ve 22 případech šlo o tatáž svítidla, jako o dva týdny dříve. A nejde o nijak ojedinělý jev – podobných případů, kdy se celá řada závad v nějaké oblasti po fiktivním vykázání opravy třeba i třikrát „opakovala“, tedy spíše trvala, jsem například v Praze 13 nebo v Praze 10 zaznamenal v posledním půlroce nemálo. Mám vám od všech takových urgencí pravidelně posílat kopie? Dáte si pak alespoň tu práci, abyste každý takový případ důkladně prověřili? A neměl by se takovou kontrolou dodavatele zabývat spíš někdo z MHMP v rámci své standardní pracovní náplně, než aby je do toho museli občané nutit a přemlouvat je? A neměl by radní spíše motivovat MHMP k lepší práci, než aby kryl a omlouval dlouhodobě nefunkční systém a vyhýbal se řešení systémových chyb?

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné