Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Technické parametry Libeňského mostu po rekonstrukci"

Adam Scheinherr
22 22.05.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní,

předně děkuji za zodpovězení mého dotazu ze dne 14. 4. 2015 na téma "Plán rekonstrukce Libeňského mostu". Rád bych se v návaznosti na Vaši odpověď zeptal na důvod rozšíření Libeňského mostu.

Nejsem sice stavební inženýr, ale v platné normě ČSN 73 61 10 jsem nalezl pro šířkové uspořádání místních komunikací:

  • jízdní pruh - od 3,0 - 3,5m
  • tramvajový pruh - od 6,0 do 7,0m
  • cyklistický pruh - 1.25m
  • chodník - 0,75m
  • A tedy pro dvoupruhovou dopravní komunikaci s tramvajovým pásem, cyklistickými pruhy a chodníky, pro dovolenou rychlost 50km/h:
  • 2x jízdní pruh = 6 - 7m
  • tramvajový pruh = 6,0 - 7,0m
  • 2x cyklistický pruh = 2,5m
  • 2x chodník = 1,5m

Při tomto uspořádání vychází celková šířka komunikace na přibližně 16 - 18 metrů a tedy zbývá minimálně ještě 3 metry, při zachování šířky Libeňského mostu 21 metrů, prostor na vodící pásy, či rozšíření některých částí.

Proč tedy MHMP zamýšlí fakticky demolovat současnou konstrukci mostu a za neuvěřitelné 2 miliardy rozšířit most? Byla tato varianta cenově porovnána s variantou rekonstrukce mostu ve stávající šířce?

Předem mnohokrát děkuji za odpovědi,

Adam Scheinherr

Odpověd

03.06.2015

Vážený pane Scheinherre, na základě Vašeho dotazu z dubna a mé odpovědi je Vám známo, že technické řešení dle dokumentace pro stavební povolení počítá s rozšířením mostních objektů na 26 metrů. Plánovaná rekonstrukce vychází z platného územního plánu a v souladu s ním jsou navrženy dopravní vazby na okolí včetně cyklostezek a chodníků i koncepce příčného uspořádání dopravy na mostě samotném. Konstrukce Libeňského mostu je ve velice špatném stavu a potřeba celkové opravy se řeší od povodní v roce 2002. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2006 a stavební povolení v roce 2009. Veškerá projektová příprava za posledních více než 10 let je koncipována na variantu rozšíření mostu. Po výběru zhotovitele stavby budou zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby, kterou bude zajišťovat budoucí zhotovitel a jejíž součástí bude definitivní povrchové uspořádání dopravy v souladu s vydaným stavebním povolením. V případě požadavku na zúžení mostu je třeba konstatovat, že bude nutná změna územního rozhodnutí, což znamená v podstatě zahájení nové projekční přípravy od samého počátku a reálný termín nového stavebního povolení v roce 2020. Cenový rozdíl obou šířek odhaduje Technická správa komunikací hl. m. Prahy na přibližně šest procent celkových nákladů stavby. Je třeba také zmínit, že na soumostí Libeňský most je vydáno celkem pět stavebních povolení a tím pádem se jedná se o komplikovanou společnou investici do rekonstrukce tramvajové tratě, retenční nádrže, proplachovacího kanálu z bezpečnostních nádrží a poldrů v rámci integrovaných protipovodňových opatření. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné