Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Termín rekonstrukce ulic K Holyni a U náhonu"

Miluše Hrubá
22 22.05.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Nouza, dne 15.11.2013 mi byl vámi zaslán dopis, ve kterém reagujete na petici občanů městské části Slivenec ve věci rekonstrukce komunikace v ulici K Holyni a U náhonu. Hovoří se zde o tom, že bude v krátkém časovém horizontu zpracován investiční záměr pro rekonstrukci a po jeho schválení v Radě hl.m.Prahy bude přistoupeno k výběrovému řízení na zhotovitele s cílem realice ve II.Q.2014
Realizace se dle vašeho dopisu předpokládá v letech 2014 a 2015.
Vzhledem k tomu, že sleduji zasedání Rady vím, že zatím k projednání a k výběrovému řízení nedošlo. Zajímá mne tedy zda budou slíbené termíny dodrženy. Situace v této ulici je již naprosto neúnosná a není možné, aby hlavní slivenecká tepna, kterou využívají krom osobních a nákladních vozů i busy MHD zůstala nadále v takto špatném stavu.

Děkuji za informaci. S pozdravem Mila Hrubá
Iniciátorka petice za rekonstrukci ulice k Holyni

Odpověd

Vážená paní Hrubá, rekonstrukce ulice K Holyni je obsahem jedné z etap, v nichž se postupně doplňuje chybějící nebo rekonstruuje stávající již nevyhovující technická vybavenost Slivence. Obsahem etapy 0018 Komunikace K Holyni je rekonstrukce stávající kanalizace pro odvod dešťových vod a úprava povrchu komunikace podle současných standardů pro místní komunikace včetně jednostranného odstavného pruhu pro parkování. Při volbě v postupu etap byla úprava v ulici K Holyni upřednostněna především z důvodu špatné kvality povrchu komunikace, která byla vybudována svépomocí v  2. polovině minulého století bez řádného přípravného projekčně-inženýrského procesu včetně ukončení realizace kolaudací. Příprava dané akce se rozeběhla vzápětí poté, co byl schválen rozpočet hl. m. Prahy, a v něm vyčleněny finanční prostředky pro krytí již probíhající realizace technické vybavenosti i pro zahájení nově připravené realizace etapy 0020 Hlubočepská a připravované výše zmíněné etapy 0018 Komunikace K Holyni. Příprava každé akce se skládá z několika stupňů. Je to obvykle dlouhodobý proces, kdy jsou jednotlivé stupně schvalovány Radou hl. m. Prahy, v případě originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti (nové komunikaci) do majetku hl. m. Prahy i Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V této fázi – schválení originárního nabytí Zastupitelstvem hl. m. Prahy – se právě nachází příprava etapy 0018 Komunikace K Holyni. Zároveň jsou ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy připravovány podklady pro vypsání soutěže pro výběr zhotovitele, s předpokladem vypsání v průběhu června. Etapa 0018 Komunikace K Holyni s náklady podle projektu ve výši téměř 22 mil. Kč bude soutěžena v režimu tzv. otevřeného řízení. Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na elektronické desce Magistrátu hl. m. Prahy a na internetu, a přihlásit se může každý, kdo splní předepsané kvalifikační podmínky. S ohledem na finanční objem bude stavba realizována s přechodem do příštího roku.   S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné