Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Územní plán pro Trojmezí"

Renata Chmelová
21 21.05.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane primátore Hudečku,

na základě Vašeho podnětu, aby se lokalita Trojmezí stabilizovala, jste inicioval v květnu 2012 vznik magistrátní pracovní skupiny Trojmezí, jejímž cílem bylo nalezení dohody všech zájmových skupin o budoucí podobě tohoto území, která by byla právně ukotvena v podobě regulačního plánu. Zároveň jste deklaroval, že pokud k této dohodě nedojde, nebude nadále možná žádná změna ÚP v této lokalitě.

Téměř 1 rok jsme intenzivně jednali jako zástupci veřejnosti se všemi zájmovými skupinami v lokalitě Trojmezí pod vedením magistrátní společnosti Rozvojové projekty Praha, kterou jste pověřil mediačním dohledem nad hledáním vzájemné dohody. Průběh jednání a jeho výsledky jsme průběžně zveřejňovali na našem webu.

V dubnu 2013 jednání vyvrcholila tím, že prozatím k dohodě nedošlo a že jednání se obnoví v září 2013. I přes naše několikeré urgence vedoucího projektu magistrátní pracovní skupiny se tak nestalo a do dnešního dne jsme neobdrželi žádné oficiální stanovisko Magistrátu.

Mezi jednotlivými účastníky magistrátní pracovní skupiny stále trvají korektní vztahy, a proto nám vedení společnosti PPF předem oznámilo, že v současné době podávají Radě hl. m. Prahy návrh na změnu ÚP na svých pozemcích v lokalitě Trojmezí, právě z důvodu absence komunikace ze strany magistrátní pracovní skupiny.

Proto Vás žádáme o Vaše písemné vyjádření k našim otázkám:

  1. Bude dále pokračovat jednání k nalezení shody v lokalitě Trojmezí na platformě magistrátní pracovní skupiny?
  2. Jaké bude Vaše stanovisko, potažmo stanovisko celé Rady hl. m. Prahy k podanému návrhu společnosti PPF na změnu územního plánu v lokalitě Trojmezí, když k žádné dohodě zatím nedošlo?

Očekáváme Vaše vyjádření před tím, než Rada h. m. Prahy bude projednávat návrh změny ÚP v Trojmezí.

S pozdravem

Renata Chmelová
koordinátorka Koalice o. s. Trojmezí

Odpověd

Dobrý den, na snahu nalézt konstruktivní dohodu všech zainteresovaných stran v dalším využití Trojmezí jsme nijak nerezignovali. V současné době evidujeme nový podnět na pořízení změny územního plánu pro tuto lokalitu, která zatím čeká na řádné projednání na Komisi Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny - je tedy na samém začátku dlouhého procesu projednávání. Můj názor se nicméně v této věci nijak nezměnil - stále trvám na tom, že dokud nedojde k relevantní dohodě, změna nemá mou podporu. A co se týče práce magistrátní pracovní skupiny; jednání v podobné platformě budou pokračovat, nicméně aktuálně připravujeme nový formát těchto schůzek. Ovšem všechny závěry, podklady a doporučení magistrátní pracovní skupiny jsou nadále relevantní a budeme na ně navazovat. Byl jsem informován, že zhruba na podzim by mohlo být jasné, jakou formu skupina bude mít a kdy znovu usedne k jednomu stolu. S pozdravem, Tomáš Hudeček

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné