Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Záměry na sídlišti Ďáblice"

Iva Štětovská
28 28.08.2017
Sledujte tento dotaz

Vážená paní magistro!

V médiích (např. http://denikreferendum.cz/clanek/25775-praha-neuschne) se prezentujete jako zastánce udržitelného života v hlavním městě a podpůrkyně zeleně, vodních ploch atp.

Velice by mě proto zajímal Váš názor na projekt zastavění dosud poměrně žitelného sídliště Ďáblice megalomanskými projekty skupiny CPI, které nenávratně naruší dosud udrženou jedinečnou urbanistickou koncepci celého sídliště (srovnatelnou snad jen s brněnským sídlištěm Lesná). Tyto stavby převyšují nejvyšší budovy sídliště a budou se tyčit mnoho pater nad současnými bytovými domy. Plánují zde tu nejjednodušší podobu (žádné zelené fasády, žádné zelené střechy, žádné projekty na využití šedé vody) bydlení - dle investora nájemního především, aby bylo dosaženo co nejvyššího výnosu - více než 1000 bytů. Zmizí tak část zeleně, sídliště bude výrazně zatíženo dopravou, infrastrukturu neplánuje investor žádnou (možná nějaké obchodní plochy v přízemí). Navíc budou okolní domy totálně zastíněny a konfrontovány s rozpálenou fasádou v těsném sousedství. Podle katastru to navíc vypadá, že některé stavby počítají i s částečným zastavěním pozemků, které dosud nejsou ve vlastnictví CPI, ale patří hlavnímu městu. Prodáte jim je? Schválíte stavbu, která ze stávajícícho dobrého bydlení, udělá definitivně ony pověstné "králíkárny", vezme lidem prostor, světlo a zeleň? Proslýchá se, že od IPR dostal investor zpětnou vazbu, ať tady nastaví klidně třeba 30 patrové budovy, nejen stávající plánované 18 patrové - alespoň to investor (resp. jeho zástupci) tvrdí. (A jak to rozhodnutí zdůvodníte, když současně v Praze chátrají desítky tisíc bytů v objektech, na jejichž vlastníky nikdo nemůže?)

Upřímně - nečekám zázraky poté, kdy padl krásný klasicistní dům na Václavském náměstí a plánuje se "zlaté vejce" a zástavba před právnickou fakultou, ale i my na sídlištích jsme lidé a máme nárok na žitelné bydlení, ne? Podrobnosti např.: https://www.krasnekobylisy.cz/ nebo v tisku: LN, Deník (Praha), Naše Praha...

PhDr. Iva Štětovská

Odpověd

21.09.2017

Vážená paní Štětovská,

děkuji za Vaše dotazy k záměru společnosti CPI Real na výstavbu vysokopodlažních bytových domů na místě jednopodlažních objektů občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice. Záměr považuji za nepřijatelný, narušující urbanistickou koncepci sídliště Ďáblice, který neodpovídá stabilizovanému území dle územního plánu. Rozumím proto obavám vyjádřeným v usnesení zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 21.6.2017 i v textu petice proti této výstavbě.

Svůj nesouhlas vyjádřilo i zastupitelstvo HMP, když přijalo dne 14.9.2017 usnesení č. 29/91, ve kterém ZHMP „nesouhlasí s výstavbou vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8“.

Podle Institutu plánování a rozvoje Prahy, který hlavní město Prahu zastupuje v povolovacích řízeních na jednotlivé záměry, patří mezi hlavní problémy plánované výstavby následující: Sídliště Ďáblice je hodnoceno hned po Lesné v Brně a spolu se Sítnou v Kladně jako jedno z nejlepších u nás. Plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov v místech nízkopodlažních objektů občanské vybavenosti by byl hrubě narušen koncept původního založení sídliště.

Podle Územního plánu hl. m. Prahy se všechny dotčené pozemky nalézají ve stabilizovaném území s funkčním využitím všeobecně smíšené území SV případně všeobecně obytné území OV, bez stanovené míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Investor by měl proto vždy prokázat, že jeho záměr odpovídá regulativům platným pro stabilizovaná území a také výše zmíněné koncepci založení sídliště.

V neposlední řadě není této nové kapacitní zástavbě přizpůsobena infrastruktura a vybavenost sídliště – komunikace, kapacita školek a škol, zdravotní péče a dalších služeb. Jednání s investorem o zajištění příslušné infrastruktury a vybavenosti je v pravomoci městské části, která by měla v tomto směru aktivně působit.

Rozumím tomu, že určitá přestavba stávajících objektů je potřeba, lze připustit i určité navýšení podlažnosti, nikoliv však v této míře výškových domů.

V současné době běží projednání územní studie k záměru Bytový dům Střelničná vedené odborem územního rozvoje HMP. Připomínky může uplatnit každý do 9.10.2017. Další informace jsou zveřejněny na úřední desce Odboru UR HMP.

Na odboru majetku MHMP jsem zároveň prověřila pozemky, kterých se plánované záměry společnosti CPI Reality týkají, z hlediska vlastnictví. Pozemky parc. č. 2466, 2557/2 a 2621/28 k.ú. Kobylisy, na kterých stojí stavby v majetku CPI Reality, a.s, již byly v minulosti prodány společnosti CPI. Na pozemek parc. č. 2364/13 k.ú. Kobylisy, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví CPI Reality, a.s., a společnost zároveň požádala o odkup pozemku, byl uplatněn restituční nárok, který však do dnešního dne nebyl vypořádán. Řízení o prodeji bylo proto do doby ukončení řízení o restituci přerušeno. Žádost o prodej jiných pozemků Magistrát neeviduje. Bez konkrétní přijatelné podoby záměru považuji prodej posledního pozemku za nepřípustný a věc budu v tomto ohledu také pečlivě sledovat.

Mohu Vás také informovat, že na sídlišti Ďáblice není evidován žádný podnět na změnu ani probíhající změna územního plánu.

Pro aktuální informace o probíhajících podnětech a změnách územního plánu HMP Vám doporučuji využít aplikaci Změna plánu – www.zmenaplanu.cz. (O změnách v území, které Vás zajímá, můžete být informováni také e-mailem pomocí funkce Hlídací pes.)

Věc budu dále sledovat jak z hlediska plánovaných záměrů, tak s ohledem na majetkoprávní vypořádání. Bez konkrétní přijatelné podoby záměru považuji, jak jsem již uvedla výše, prodej posledního pozemku za nepřípustný.

Doporučuji Vám se pro další informace obracet především na městskou část, která by měla hájit veřejný zájem na svém území především. Své připomínky ke konkrétním záměrům můžete posílat také přímo Institutu plánování a rozvoje Prahy.

S pozdravem

Petra Kolínská

Mgr. Petra Kolínská (Bývalý radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné