Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Libeňský most"

Adam Scheinherr
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Vážená paní radní,

chtěl bych se Vás zeptat jaké varianty jsou nyní prověřovány vzhledem k budoucnosti Libeňského mostu a plánované obnově Rohanského ostrova. Jaké možnosti, kudy nové rameno řeky Vltavy vést, jsou na stole a kdo tyto možnosti prověřuje?

Předem mnohokrát děkuji za odpověď

Adam Scheinherr

Odpověd

15.08.2017

Vážený pane Scheinherre,
děkuji za Váš dotaz k obnově Rohanského ostrova a situaci Libeňského mostu.

Na rekonstrukci Libeňského mostu jsou vydána celkem 4 stavební povolení, s mostem jsou svázána stavební povolení investora DPP a.s. na rekonstrukci tramvajové tratě, dále investora PVS a.s. na rekonstrukci odlehčovacího kanálu a novostavbu retenční nádrže v tělese Libeňského mostu a konečně investora OSI MHMP /dříve OMI MHMP/ na akci Pobřežní III, proplachovací kanál.

Dalšími souvisejícími akcemi jsou protipovodňová opatření Maniny – Karlín investora OSI MHMP, která navazují na územní rozhodnutí týkající se revitalizace Rohanského ostrova. Tato stavba č. 4679 „Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín“ byla schválena usnesením vlády ČR č. 1082 dne 21. 12. 2015 v rámci Plánu pro zvládání povodňových rizik a byla by vhodným začátkem revitalizace tohoto území v souladu s územním plánem. Součástí revitalizace má být i vznik nového ramene Vltavy. Dle ÚP zde je stanoveno biocentrum a nadregionální biokoridor. S ohledem na vývoj přípravy ostatních staveb je možné změnit pořadí realizace jednotlivých etap nebo upravit technické detaily.

Další postup při realizaci projektů nyní závisí na rozhodnutí Ministerstva kultury ohledně vyhlášení Libeňského mostu a souvisejících staveb kulturní památkou. MK s rozhodnutím otálí a realizace projektů tak nabírá zpoždění. V případě, že by rozhodnutí Ministerstva kultury ve svém důsledku neumožnilo výstavbu nového inundačního mostu dle projektové dokumentace Libeňský most, který přímo navazuje na hlavní most arch. Janáka přes Vltavu, bylo by nutné koncepci PPO v této oblasti přehodnotit. V takovém případě by stávající povolení nemohla být využita a bylo by nutné projednat zcela nové stavby a opatření, které by spočívaly ve vybudování soustavy prostupů náspem, což by sice nebylo jednoduché, ale technicky to je možné. V případě, že by se muselo z důvodů památkové ochrany na vodní propojení zcela rezignovat, projekt na revitalizaci by bylo nutné zpracovat zcela nově.
S přátelským pozdravem Petra Kolínská ________________________________________

Mgr. Petra Kolínská (Bývalý radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné