Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Vážená paní radní,zavedením integrace Mělnicka"

Fidranská
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Vážená paní radní, zavedením integrace Mělnicka a Neratovicka s ukončením na Ládví došlo na Ďáblické ulici k více než 100% nárůstu počtu průjezdů autobusů, převážně regiobusů. Dopravci vysílají na území Prahy autobusy, které evidentně nejsou vybaveny filtry pevných částic, což je patrné při pohledu na začerněné karoserie v okolí výfuků. Jedná se např. o busy označené 8031, 8059, 8072, 8078, 8079, 8091, 9102, 9149, 9150, 9177, 9192, 9201, 9212, 9229, 9249. Na první pohled je patrné, že se jedná o vozidla staršího data výroby. Na upozornění, že pravděpodobně velká část busů neplní požadavky pro zachování zdravého životního prostředí, a není vybavena filtry pevných částic, reagoval Ropid konstatováním, že nemá pracovníky, kteří by toto kontrolovali. Zjistit, zda požadavky EURO 5 nebo 6 vozidlo plní, lze z technických průkazů těchto vozidel, na to speciální pracovníci nejsou potřeba. Není nepodstatné, zda vozidlo filtr má, či nikoliv, bez filtrů pevných částic či při jejich vyjmutí, produkuje totiž bus 4x vyšší exhalace. Praha má Strategický plán pro zlepšování ovzduší, je však naplňován patřičnými opatřeními a smlouvami? Vzhledem k tomu, že regiobusy zajíždí mezi hustě osídlenou zástavbu Prahy, a nebylo-li nalezeno jiné vhodnější řešení, je povinností samosprávy nejen vyvinout snahu o zavedení integrace, ale také nastavit pravidla pro její fungování tak, aby obyvatelstvo nedošlo k újmě na zdraví. Základní listina lidských práv na to pamatuje, a proto by měla být upřednostněna kolejová doprava, především metro a tramvaje. Otázky zní: Je ve smlouvách s dopravci či v podmínkách pro získávání licencí, či jiným způsobem, dojednán požadavek na vybavenost regiobusů filtry pevných částic? Kdo dodržení podmínek pro zajištění zdravého životního prostředí občanů Prahy, v tomto konkrétním případě, tj. při zavedení integrace Středočeského s PID, zajišťuje? Děkuji, že se problematikou budete zabývat Fidranská

Odpověd

19.02.2018

Vážená paní Fidranská, k problematice technického stavu vozidel provozovaných na příměstských linkách Pražské integrované dopravy (PID) ve Vámi zmíněné oblasti (dopravci ARRIVA CITY s.r.o. a ČSAD Střední Čechy, a.s.), sděluji následující stanovisko. V systému PID je v rámci smluvního vztahu s dopravci nastaven režim Standardů kvality zohledňující m.j. i stáří vozidel. Stáří vozidel a s tím související technické vybavení vozidel (odpovídající datu výroby, resp. první registrace vozidla) je definováno tak, že minimálně 60 % vozidel v evidenci dopravce není starší než 12 let, žádné vozidlo nesmí být starší než 20 let a maximální průměrné stáří vozového parku je 9 let. Tyto Standardy kvality jsou závazným dokumentem pro všechny dopravce PID a z hlediska průměrného stáří vozidel vycházejí z Nařízení vlády č. 63/2011Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Ve IV. čtvrtletí roku 2017 bylo průměrné stáří vozového parku dopravce ARRIVA CITY 8,2 a dopravce ČSAD Střední Čechy 8,7 let. Na základě výčtu Vámi uvedených evidenčních čísel vozidel je možné konkretizovat jednotlivé autobusy. Dopravce ČSAD Střední Čechy 8031 – Karosa C954 rok výroby 2001 – údajně vyřazen z provozu v březnu 2017 (pokud jste ho viděla po této době, tak jde o jasné pochybení) 8059 – Karosa C954E rok výroby 2004 8072 – Karosa C954E rok výroby 2005 8078 – Karosa C954E rok výroby 2005 (dlouhodobě odstaven po dopravní nehodě v červnu 2017) 8079 – Karosa C954E rok výroby 2005 8091 – Karosa C954E rok výroby 2006 Dopravce ARRIVA CITY 9102 – Iveco Crossway LE rok výroby 2017, nikdy nebyl zařazen do provozovny Neratovice (je podle sdělení společnosti ROPID údajně nepravděpodobné, že byl nasazen na linkách v oblasti Ládví) 9149 – Karosa C954 rok výroby 2002 9150 – Karosa C954 rok výroby 2002 9177 – Karosa C954 rok výroby 2003 9192 – vůz tohoto čísla není v systému PID evidován 9201 – Karosa C954E rok výroby 2004 9212 – Karosa C954E rok výroby 2005 9229 – Karosa C954E rok výroby 2005 9249 – Karosa C954E rok výroby 2006 Dle uvedeného přehledu je patrné, že se jedná o autobusy typu Karosa C954, příp. C954E vyrobené v letech (2001) 2002 až 2006, které splňují emisní normu Euro III. Filtry pevných částic jsou však součástí až přísnější emisní normy Euro V zavedené od září 2009, resp. Euro VI od září 2014. Z pohledu objednatele veřejné dopravy je však kontrolovatelné, zda dopravce na linku vypravuje autobusy, které vyhovující shora uvedeným Standardům kvality stáří vozidel, mají platnou pravidelnou technickou prohlídku, včetně měření emisí (STK + ME). Samotná kontrola těchto náležitostí v provozu je v kompetenci Policie ČR. Na základě shora uvedených skutečností dopravci t.č., dle sdělení ROPID, neporušují žádné smluvní ujednání. Rolí organizátora dopravy je průběžná kontrola seznamu vozidel, která jsou vypravována do provozu, nicméně záležitosti technické způsobilosti vozidel (zajištění platné STK a ME) jsou povinnostmi vlastníka, či provozovatele vozidla. V souvislosti s přípravami na výběrová řízení a uzavírání nových smluv s dopravci ale ROPID  předpokládá zpřísnění zmíněných ukazatelů Standardů kvality, které se týká stáří vozidel. Dopravci jsme nicméně předali podnět, aby prověřil aktuální technický stav Vámi uvedených vozidel. Vážená paní Fidranská, chtěla bych Vás  ujistit, že je naší prioritou zajišťování veřejné dopravy s maximálním využitím moderních nízkoemisních vozidel, nicméně i přes významné částky plynoucí z veřejného rozpočtu na obnovu vozidlového parku je nutné počítat s tím, že obměna bude probíhat ještě v následujících několika letech. Věřím, že naše vysvětlení přijmete s pochopením. S pozdravem RNDr. Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné