Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Věc: Parkovací zóny. Dobrý den"

Jana Němcová
04 04.06.2020
Sledujte tento dotaz

Věc: Parkovací zóny. Dobrý den pane náměstku, stále se po všech městských částech Prahy rozšiřují parkovací zóny. Každý Pražan si však může zakoupit parkovací kartu pouze na parkování ve čtvrti, kde má trvalé bydliště. Myslím, že je v Praze hodně občanů, kteří zde žijí celý život a mají své rodiny a známé rozmístěny po více čtvrtích Prahy. Chtěla bych se zeptat, popřípadě iniciovat myšlenku, zda se nepřemýšlí o variantě parkovací karty platné pro parkovací zóny všech městských části, kterou by si obyvatelé Prahy s trvalým bydlištěm v Praze mohli pořídit a využívat ji. Myslím, že by to pomohlo a ušetřilo nervy spoustu Pražanům . Děkuji. S pozdravem, Jana Němcová

Odpověd

27.07.2020

Vážená paní Němcová, hl. m. Praha trpí výraznou zátěží ze strany automobilové dopravy, a to jak dopravy dynamické (tj. během jízdy), tak i statické (tj. parkování). Důsledky této zátěže jsou patrné na kvalitě veřejného prostoru, na čistotě ovzduší i na bezpečnosti provozu. Je zjevné, že město potřebuje výskyt těchto negativních jevů snižovat a činí tak skrze řadu nástrojů – rozvíjíme veřejnou dopravu, aby byla pro cestující dostupnější a komfortnější, dále se snažíme vytvářet tzv. město krátkých vzdáleností, aby klesnul objem mobility jako takové a s tím i objem času, prostoru a energie potřebné pro mobilitu – více na webu //poladprahu.cz/. Jedním z důležitých nástrojů města pro efektivnější zajištění výše popsané situace jsou i zóny placeného stání (dále jen ZPS). Cílem ZPS je mimo jiné zajištění dostupnosti volných parkovacích míst v různých lokalitách města a snížení negativních dopadů automobilové dopravy. Základním „stavebním kamenem“ ZPS je, že dostatek volných parkovacích míst v ulicích je možné zajistit pouze zúžením množství potenciálních uživatelů parkovacích míst v dané oblasti. Jinými slovy, necháme-li pouze malou skupinu řidičů neomezeně využívat dané parkoviště, ostatní pravděpodobně zvolí pro cestu jiný dopravní prostředek či zváží nezbytnost cesty. Díky tomu zůstane více volných parkovacích míst pro místní obyvatele, podnikatele a firmy, kteří na to mají ze zákona nárok. S tímto obecným pravidlem nepřišla Praha, ale je zevrubně popsáno v odborné literatuře a využívají jej podstatě všechna evropská města s populací nad 100 tisíc obyvatel. Abych tedy odpověděl na Váš dotaz přímo – možnost parkování pražských obyvatel zdarma či za symbolický poplatek v ZPS i mimo oblast jejich bydliště není podporována, jelikož by se tím zvýšila intenzita automobilové dopravy a v krátkém čase by došlo ke snížení množství již tak nedostatkových volných parkovacích míst. A nad to všechno vytvoření takového zvýhodnění městu neumožňuje řada soudních rozhodnutí a zákon, díky kterému můžeme zvýhodňovat obyvatele (a podnikatele a firmy) pouze v okolí jejich bydliště (sídla či pobočky firmy). Pro zajímavost dodávám, že jistou zkoušku možnosti „parkování zdarma v celém městě pro všechny“ jsme si nedávno zažili, a to během nouzového stavu při řešení koronavirové nákazy. V prvních dvou týdnech se život v Praze zcela zastavil a parkovacích míst byl relativní dostatek i v centru. Od třetího a čtvrtého týdne nouzového stavu se začalo nepatrné množství lidí opět dopravovat do práce, a to osobními automobily (aby se vyhnuli veřejným dopravním prostředkům). Z našich dat vyplývá, že ačkoli valná většina lidí stále dodržovala doporučená opatření a zůstávala doma, obsazenost v ZPS díky neomezenému parkování zlomku aktivních řidičů skokově narostla. Je zjevné, že hl. m. Praha nemá a nikdy nebude mít dostatečnou kapacitu na to, aby mohli všichni obyvatelé Prahy bez omezení využívat osobní automobil jako primární dopravní prostředek. S pozdravem, Adam Scheinherr

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné