Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Víceúrovňové parkování ve Vokovicích a Veleslavíně"

Hana Huntová
14 14.10.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Nouzo,

můj dotaz se týká parkování v oblasti Vokovic a Veleslavína po otevření nově budované trasy metra A.

Magistrát vaším rozhodnutím zrušil budování vícepodlažní budovy, kde by si mohli řidiči, dojíždějící do Prahy z tohoto směru (Kladno atp.), nechat své auto. Ke zrušení došlo z naprosto nepochopitelných důvodů. V oblasti Vokovic existuje nátlaková skupina obyvatel, kteří bydlí v bytových domech bezprostředně u ulice Evropská. Dočetla jsem se, že ke zrušení se přistoupilo na jejich podnět. Domnívám se, že tím ztížili situaci všem lidem bydlící v této oblasti a Magistrát podle mne naprosto nekoncepčně rozhodnul o zrušení celkem rozumného řešení. Až se jednou zrealizují omezení parkování v oblasti Kulaťáku a Hradčanské (což je určitě potřeba) a otevře se stanice metra, a ke všemu se v této oblasti zřídí "dočasný" terminál autobusů svážející cestující z okolních vesnic a Kladna, parkování a dopravní situace v této oblasti bude neúnosná.

Ráda bych se vás zeptala na následující:
  • Zadal jste vy, nebo někdo kompetentní studii, která by řešila co se stane s parkováním a dopravní situace na Veleslavíně, až se otevře stanice metra a přesune se tam autobusový terminál? Jaké jsou jejich výsledky? Zabýval se někdo na Magistrátu dostatečně touto problematikou? Prosím neodkazujte mne na Prahu 6, ti mne poslali za vámi.
  • Poté, co jste zrušil víceúrovňové parkování v této oblasti, jaké náhradní řešení jste v této oblasti navrhnul? Jak budete tuto situaci řešit? Budou tato opatření zavedena spolu s otevřením nové stanice Veleslavín?

Děkuji vám za odpověď.
S pozdravem,

Hana Huntová

Odpověd

25.11.2014

Vážená paní Huntová, již od počátku příprav prodloužení trasy metra A západním směrem bylo uvažováno s podstatným rozšířením systému P+R v návaznosti na tento nový úsek. V počátečních fázích se předpokládalo protažení metra až na pražské letiště s možným etapovým ukončením u terminálu Dlouhá Míle, kde měl vyrůst dopravní uzel kombinující metro, železnici, tramvaj a kapacitní P+R (řádově tisíc parkovacích stání). Během studijních prací byla zejména s ohledem na efektivitu stavby metra zvolena varianta s konečnou stanicí u nemocnice Motol (pouze s možným prodloužením v dalších etapách). Pro uspokojení poptávky po kombinované dopravě (IAD - MHD) byla následně vytipována alternativní poloha pro parkoviště P+R u nové stanice metra Veleslavín. Z prostorových důvodů, které znemožňují výstavbu klasického plošného parkoviště, se ukázalo jako jediné možné řešení v podobě sdruženého objektu, který by v úrovni terénu a v prvním podzemním podlaží zastřešoval autobusový terminál a další tři nejhlubší podzemní podlaží by zajistily záchytné kapacity P+R celkem okolo 600 stání. Celková investice ale byla předpokládána na více než 1,3 miliardy Kč, což bylo jedním z důvodů pro upuštění od této stavby. Bylo proto nutné nalézt jiné efektivnější řešení. Technická správa komunikací hl. m. Prahy zadala zpracování vyhledávací studie; výsledkem bylo vytipování několika lokalit v okolí stanice Veleslavín, ve kterých by byla technicky možná výstavba parkoviště P+R. Za provozně efektivní byla vybrána lokalita „Smyčka“ o kapacitě cca 180 až 280 stání, která se snažila využít prostor tramvajové smyčky Červený Vrch. Následná prověřovací studie však ukázala, že tato lokalita nenachází podporu ze strany některých dotčených institucí. Dosud nejvíce perspektivní tedy zůstává lokalita v ulici Tobrucká, kde by bylo pro účely záchytu vozidel vyhrazeno současné parkoviště nad svahem k Horoměřické ulici. Toto parkoviště nabízí kapacitu cca 120 stání a je nezbytné jej pro potřeby systému P+R osadit obvyklou technologií. Největším problémem této polohy však zůstává potřeba příjezdu přes ulici Arabská a Tobrucká s těsnou obydlenou zástavbou (nesouhlas MČ P6), nebo výstavba samostatného vjezdu na ulici Horoměřická v řádech milionů Kč. Je jistě naší snahou pokračovat v hledání řešení tohoto neuspokojivého stavu, je však třeba připomenout, že výsledkem musí být rozumný kompromis mezi potřebami a možnostmi všech zúčastněných stran. S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné