Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Vlakové spoje v Praze"

Petr Musil
08 08.01.2015
Sledujte tento dotaz

Jak jistě víte. Problémů na trati Beroun - Praha je hodně, ale to co se děje v posledním období to rozum nebere. Poslední krize "ledovka" byla jen vrcholem ledovce. V úterý 6.ledna byl odpoledne sebevrah na kolejích. To by člověk pochopil, ale proč nedokázaly ČD zajistit náhradní autobusy, to fakt nechápu. Ve středu 7.ledna ráno byla porucha na trolejích a vlaky jezdily přes Krč mimo Smíchovské nádraží. Jaké bylo všech cestujících překvapení, že vlak nezastavil na zastávce Kačerov a neumožnili rychlý přestup do metra. Je to důkaz nepřipravenosti a diletantismu dispečerů a jejich manažerů. Hlavně, že jim vzrostly platy, jak jsem četl v novinách. Ropid jistě vše dotuje a teplá místečka na ČD budou dál obsazena prominenty. Možná kdyby vlaky jezdili soukromníci, byly by lepší služby a ještě se ušetřilo.

Proto se zeptám. Má Praha možnost vyvinout na České Dráhy dostatečný tlak směřující ke zlepšení služeb? Nemohla by Praha vypsat výběrová řízení na provoz vlaků a možnost si volit i jiné firmy a tím vytvořit konkurenci, která by provoz vlaků zlepšila? Neuvažuje Praha, že by mohla např. pod hlavičkou DP hl.m. Prahy provozovat vlastní vlaky jako dnes provozuje autobusy, tramvaje a metro. Tento podnik funguje mnohem lépe. Děkuji

Odpověd

28.01.2015

  Vážený pane Musile, je pravda, že ještě v nedávné době byly mimořádnosti na trati č. 171 Praha - Beroun poměrně časté a to z důvodu technické zastaralosti tratě. Proto Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) i díky vlivu dopravce a objednatelů přikročila k alespoň částečné opravě technických celků, které způsobovaly největší problémy. Došlo tedy k opravě železničního svršku, výměně kolejnic a opravě trakčního vedení. Dále je třeba zmínit, že se připravuje modernizace této trati. Závěrem letošního roku se předpokládá zadání projektu, realizace je pravděpodobná po roce 2018. Obě Vámi uvedené mimořádné události nebyly způsobeny vinou dopravce, Českých drah, a je třeba zmínit, že případní jiní dopravci by se s těmito problémy museli vypořádat podobným způsobem. V prvním případě, který nastal 5. ledna v odpoledních hodinách, došlo k usmrcení osoby v železniční zastávce Všenory. Následně byla zavedena náhradní autobusové doprava, při níž je samozřejmě nutný určitý čas k přistavení autobusů, z nichž ne všechny mohly být vzhledem k probíhající přepravní špičce k dispozici v řádu minut. Mezi stanicemi Praha-Radotín a Dobřichovice však v tento čas byla zavedena náhradní autobusová doprava, kterou tvořilo třináct autobusů. V případě ze 7. ledna došlo při průjezdu vlaku linky S7 Os 8801 (první ranní vlak do Prahy) k poškození trakčního vedení i vlaku. Tato situace byla správně řešena odklonem vlaků linky S7 přes Prahu-Krč. V železniční zastávce Praha-Kačerov bohužel není možné zastavit z důvodu omezené kapacity dopravní cesty. Pokud by zde všechny vlaky linky S7 zastavovaly, došlo by k narušení provozu linek S8 a S80  (Praha - Čerčany / Dobříš). Navíc vlaky linky S8 a S80, pro které je tato zastávka určena, jsou oproti vlakům na lince S7 poměrně krátké a tudíž je dle těchto podmínek dimenzováno i nástupiště. Pokud je veden vlak linky S7 dvěma jednotkami řady 471 CityElefant, je toto nástupiště pro tuto soupravu krátké. V obou uváděných případech se tedy domnívám, že situace byla řešena dispečery vhodně. Co se týče zkvalitňování služeb, je vhodné v této věci zmínit spíše snahu o zkvalitnění infrastruktury. V tomto směru se organizace ROPID snaží spolu s dopravcem tlačit na SŽDC ve věci modernizace trati, nicméně je nutné si uvědomit značnou komplikovanost stavby zejména s ohledem na předpokládané problémy při projednávání projektu s obcemi a obyvateli dotčených obcí. Mezi organizací ROPID a Českými dráhami je uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti na území hl.m. Prahy do roku 2019. Do tohoto data nepředpokládáme výraznější změny v plnění této smlouvy. Hlavní město Praha bude dále postupovat ve věci objednávky železniční dopravy na území hl.m. Prahy dle platné legislativy. Za komplikace při cestování linkou S7 se Vám omlouváme. S pozdravem Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné