Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Výběrové řízení na svoz odpadů"

Petr Bielan
27 27.01.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, zaznamenal jsem, že prosazujete výběrové řízení na odpady. Hodnota podniku Pražské služby je dána jeho majetkem a smlouvami. Pokud nevyhrají Pražské služby, pak dojde k výraznému znehodnocení majetku města - Pražských služeb. Nemáte obavy, že se budete pak zodpovídat za znehodnocení majetku města, díky vaší snaze vyhlásit soutěž, bez zhodnocení rizik? Nebo je to krok před tím, než se bude jednat o prodeji znehodnoceného majetku města za směšnou cenu? Nebylo by rozumnější nejdříve prodat Pražské služby a pak vyhlásit soutěž? Máte názor, jak tyto rizika odstranit?

Odpověd

13.02.2015

Vážený pane Bielane,

kroky, které jsou ze strany hl. m. Prahy činěny s ohledem na připravované zadávací řízení s délkou plnění 10 let, souvisí se skutečností, že systém nakládání s komunálními odpady je od roku 2012 zajišťován na základě § 23, odst. 4, písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy na základě tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Současná smlouva platná od 1. 2. 2015 je výsledkem již v pořadí šestého JŘBU. V průběhu doby, tedy od 1. 1. 2012, sice město prokazatelně činilo kroky, které měly vést ke stabilizaci systému nakládání s komunálními odpady (např. plánovaný odkup minoritního podílu akcií spol. Pražské služby, a.s., příprava a vypsání otevřených zadávacích řízení, příprava pachtu), nicméně tyto pokusy města byly v konečném důsledku neúspěšné. Z tohoto důvodu město tedy zvolilo k vyřešení nastalé situace naprosto transparentní řešení a to přípravu otevřeného zadávacího řízení k zajištění systému nakládání s odpady v letech 2016 – 2025. S pozdravem, Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Svoz odpadů
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Výběrové řízení na svoz odpadů”

  1. Petr Bielan
    0213.2.2015 (21:23)

    Děkuji za odpověď. Ale neptal jsem se co předcházelo a podle, kterého zákona budete pokračovat. Ptal jsem se na to, zda jste zvážili rizika a možné dopady. Naznačil jsem je. Nemusíte odpovídat. Však všichni uvidíme.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné