Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Výluka v Bělohorské ulici"

L. Beneš
14 14.09.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, blíží se konec /doufejme/ opravy tramvajové trati Bělohorská. K tomu několik dotazů a postřehů:

  1. Oficiální zdůvodnění odkladu obnovení provozu jsou vn kabely. Věříte tomu? Jak mohly vn kabely vést k tomu, že k 1.9. nebyl jediný úsek, jediný metr celé trati hotový tak, aby mohl být předán? Co přijmete za opatření aby se situace neopakovala?
  2. Náhradní doprava byla katastrofální. Dopoledne je zkušenost mé rodiny, že zhruba 1/3 spojů měla namísto jízdním řádem slibovaného intervalu 10 minut interval 20 minut. a více. Proč to DP nijak operativně neřešil?
  3. Náhradní doprava byla katastrofální i v hodinách, kdy se DP nemůže vymlouvat na neprůjezdnost silnice. Podle mých osobních zkušeností /naštěstí jen nepravidelné, nikoliv každodenní užívání/ bylo v době 4,30-5,05 zpožděno asi 2/3 spojů tak, že přípoj noční linky ujel. DP toto nebyl schopen vyřešit ani za 2,5 měsíce trvání výluky.
  4. Co udělá magistrát pro to, aby se tato situace neopakovala???
  5. Podle oddělení stížností DP neexistuje vazba mezi náhradní a řádnou dopravou. Tramvaj nemá povinnost čekat na spoj náhradní dopravy ani u nočních linek typu X57. Ani toto nejste schopni řešit?
  Poznámka moderátora: Dotaz pravděpodobně částečně spadá do gesce pana náměstka Nouzy.

Odpověd

14.10.2014

Vážený pane Beneši,

důvodem zdržení rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská v oblasti Vypichu byla skutečně vynucená přeložka kabelů VN. Ve spodní části tramvajové trati došlo ke zpoždění vinou zhotovitele, nicméně trať byla k 1. 9. 2014 zprovozněna, byť s významnými nedodělky, které se odstraňovaly za provozu. Celou záležitost řeší investor stavby Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a vůči zhotoviteli stavby uplatní postihy, které umožňuje vzájemná smlouva.

Rekonstrukce tramvajové tratě v ul. Bělohorská znamenala velký zásah do provozu veškeré dopravy, neboť pro provedení prací byly nezbytné i stavební zábory části komunikací. Zásadním úskalím byla především lokalita v blízkosti křižovatky Vypich. Samotná křižovatka byla i přes provedené úpravy v programu signalizace hlavním limitujícím prvkem. V dalších úsecích byl pak pro realizaci prací nutný zábor přilehlého jízdního pruhu (především ve směru z centra města). Za daných okolností nebylo reálné zajistit zcela bezproblémový provoz linky náhradní autobusové dopravy. Se zahájením výluky na počátku prázdnin došlo vlivem silného provozu individuální dopravy k extrémním stavům, postupně však došlo k částečnému zklidnění situace.  Při další etapě stavby, která byla zahájena od 24. 7. a zasáhla přímo do křižovatky Vypich, došlo znovu ke zhoršení pravidelnosti náhradní autobusové dopravy v důsledku výrazného snížení kapacity křižovatky.  Provoz náhradní autobusové dopravy byl od počátku korigován dispečerskými opatřeními, která v rámci možností odstraňovala problémy s kapacitou linek v nepravidelném provozu operativním nasazováním záložních spojů. Tato opatření však byla limitována šířkou průjezdné komunikace s velmi intenzivním provozem individuální dopravy a nemožnost vytvoření segregovaného průjezdu autobusů či neexistence alespoň částečné alternativní trasy.

Pro minimalizaci negativních následků prodloužení stavby se podařilo od 1. 9. alespoň částečně obnovit tramvajový provoz do zastávky Říčanova s ukončením tramvají na provizorním kolejovém přejezdu. Bohužel vlivem velmi silného provozu veškeré dopravy už v pondělí 1. září došlo k výraznému narušení pravidelnosti spojů linky X25 a kapacitním problémům. DPP opět linky korigoval dispečerskými zásahy, zejména v případech maximálního zahlcení provozu byly však i takové zásahy málo účinné.

V průběhu stavby se několikrát během noci čistily komunikace, aby byly pro následující dny bezpečné a provozuschopné, tím ovšem docházelo ke krátkodobému blokování průjezdu autobusů. Přestupy mezi tramvajovými linkami a náhradní dopravou byl DPP schopný zajistit pouze v nočním provozu a i tak dostal v průběhu výluky několik stížností na nedodržení přestupů. Tyto případy řešil individuálně a vyvodil z nich pro odpovědné pracovníky postihy v rámci pracovně-právních vztahů.

Takto rozsáhlá rekonstrukce dopravně velice zatíženého místa s sebou pochopitelně nese mnoho komplikací. MHMP spolu s Dopravním podnikem se po celou dobu snažil alespoň co nejvíce negativní důsledky eliminovat. Mohu potvrdit, že vedení DPP se velice intenzivně zabývalo řešením každé nepředvídatelné situace, i když nebylo v jejich možnostech komplikace v dopravě vyřešit ke spokojenosti cestujících MHD a současně uspokojit poptávku po individuální dopravě. Věřím však, že benefity z nově zrekonstruované tratě převáží negativní zkušenosti ze stavby.

S pozdravem

Ing. Jiří Pařízek

radní pro dopravu hl. m. Prahy

Ing. Jiří Pařízek (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Doprava

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava, MHD
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné