Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Zachování architektonické hodnoty Libeňského mostu"

Adam Scheinherr
21 21.04.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní,

kontaktuji Vás jako radního za oblast památkové péče, i když Libeňský most památkově chráněný není, tak mám obavy o zachování jeho hodnot s plánovanou rekonstrukcí.

Mezi jednu z atrakcí pro zahranicni turisty patří vtělení kubistického umění i do architektury staveb, což se právě rozšířilo a realizovalo pouze v českých zemích a Libeňský most je toho krásným příkladem. Mám však obavy, že s plánovaným rozšířením mostu, by jeho architektonická cennost byla nenávratně ztracena a most by namísto dopravní a estetické stránky sloužil již jen té dopravní.

Dalšími otázkami jsou, zda jeho kapacita musí být skutečně nutně navýšena a zda po proinvestování 2 mld. korun do pravděpodobně opět megalomanské stavby má smysl, když i nový a krásný Trojský most vyšel jen na 1 mld. Kč.

Vážený pane radní, nebylo by rozumnější uvažovat o rekonstrukci mostu v původních rozměrech, tak aby jeho architektonická stránka nebyla zasašena a nedošlo k přílišnému navýšení ceny rekonstrukce?

Předem děkuji za odpověď,

Adam Scheinherr

Odpověd

11.05.2015

Dobrý den,   Vzhledem ke kvalitě architektonického díla mostu navrhl svého času Národní památkový ústav  prohlášení mostu za kulturní památku, přičemž vycházel i z expertizy specialisty na moderní architekturu univ. prof. PhDr. R. Šváchy a z posudku Ing. V. Jandáčka, zaměřeného na posouzení stavu mostu s ohledem na možnost jeho dalšího zachování. Ministerstvo kultury však žádosti nevyhovělo a most za kulturní památku neprohlásilo.   Ze Strany MHMP OPP byla následně vydána kladná závazná stanoviska s výčtem následujících prací:   demolice spojené se změnou stavby mostu, která bude vzhledem k nedostatku finančních prostředků realizována v redukovaném rozsahu 528 m. rozsah prací: -         demolice železobetonového mostu X 670 – most u přístavu, -         demolice části mostu V 009, demolice schodišť, kleneb pod patní klouby, -         demolice stávajících komunikací a chodníků v ulici Libeňský most od křižovatky  Dělnická –Jankovcova po křižovatku  s rampami za inundačním mostem.   rekonstrukce a novostavby Libeňského mostu rozsah prací: -         rekonstrukce stávajícího mostu přes Vltavu o šířce 21 m s tím, že budou ponechány klenby (pokud to jejich stav umožní), ponecháno bude i stávající zábradlí, -         stavba nového inundačního mostu o šířce 21 m na Libeňském ostrově (stavba otevřeného proplachovacího kanálu bude realizována až po dokončení inundačního mostu), -         novostavba holešovického a libeňského předpolí mostu, -         přeložky inženýrských sítí, -         terénní úpravy.   MHMP OPP nemá zákonné možnosti ochránit stavbu před demolicí, pokud není chráněna jako kulturní památka či není umístěna v památkové rezervaci či zóně. Co se týče vašeho dotazu ohledně nutnosti navyšování kapacity mostu a plánovaných velkých investic, musím konstatovat, že k odpovědi nemám kompetence ani dostatečné informace. Přeji Vám vše dobré! Jan Wolf

Jan Wolf (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné