Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Zdravim, jste radnim pro majetek."

Adam Bílek
22 22.03.2018
Sledujte tento dotaz

Zdravim, jste radnim pro majetek. Proc jste nechal vestibul na Budejovicke natolik schatrat, ze se musel nyni pro verejnost uzavrit cely jeden vstup do metra a dokonce uvazujete o demolici cele casti historickeho objektu? Statik urcil havarijni stav mista uz pred 7 lety. Jste ve funkci temer 4 roky a nic jste pro napravu mista neudelal.

Odpověd

22.03.2018

Vážený pane, nedivím se Vašemu komentáři, ani dotazu, který jste vznesl. Vycházíte zřejmě z mediálních výstupů a proto si Vám dovoluji touto cestou sdělit stručné shrnutí událostí, jež mají bezprostředně vazbu na stavbu zastřešení stanice metra Budějovická.  Hlavní město Praha je vlastníkem pozemků, na nichž je umístěna shora uvedená stavba. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí a historicky tak nikomu nepatřila; od její kolaudace v roce 1977 nebyla prováděna ani údržba ani opravy zatékání do konstrukce. Havarijní stav zastřešení je prokazatelně doložen od roku 2010. Vlastníkem stavby se hlavní město Praha stalo až v roce 2013 na základě rozhodnutí/úvahy (rozhodnutí totiž fakticky nebylo vydáno, stavební úřad si toliko učinil úsudek) Úřadu Městské části Praha 4. Neprodleně poté byly hlavním městem Praha objednány průzkumy a statické posouzení stavby s následným projektem opravy a zabezpečení stavby. Ke stavbě bylo vyhotoveno od roku 2013 několik statických posudků, které průběžně a opakovaně až do roku 2017 konstatují havarijní stav. Ačkoli byla tato skutečnost všem zúčastněným stranám známa, nepodařilo se hlavnímu městu Praha získat souhlas vlastníka dalšího pozemku, na němž se stavba nachází, k provedení opravy zastřešení. V průběhu vyjednávání byla projektová dokumentace na základě připomínek tohoto účastníka několikrát upravena a předána k odsouhlasení (konkrétně v 10/2014, po revizi a připomínkách vlastníků sousedních nemovitostí 4/2015 a 6/2016, naposledy pak 11/2017).  Vzhledem k již zmiňovanému dlouhodobému havarijnímu stavu byla stavba pravidelně kontrolována a posuzována statikem s autorizací. Statické měření v 02/17 nařídilo další rozšířené zpevnění - zajištění terasy a následně bylo vydáno prohlášení autorizovaného statika o možnosti užívání terasy na období 12 měsíců do 18.1.2018. Na základě požadavků DBK Praha a.s. byla opětovně přepracována projektová dokumentace pro opravu terasy (naposledy předáno k odsouhlasení v 11/2017), i přesto tento účastník řízení svůj souhlas s provedením opravy v prosinci 2017 podmínil požadavky na vyvolané investice, úhradou za zábory na jeho pozemcích a úhradou nevyčísleného ušlého zisku. Tím se de facto nejedná o souhlas s projektovou dokumentací, neboť ten musí být pro potřeby stavebního řízení vydán bez stanovení podmínek občanskoprávního charakteru. Proto vlastník stavby nemohl podat žádost o vydání stavebního povolení, jež by mu umožnil stavbu zastřešení opravit.  18.1.2018 byla, na základě zahájeného řízení o nařízení zabezpečovacích prací, provedena kontrolní prohlídka, při níž přítomný autorizovaný statik konstatoval, že rozsah poškození je již natolik závažný, že je nutné zajistit neužívání stavby veřejností s neprodleným úplným uzavřením a to na všech zjištěných přístupech. Příslušný speciální stavební úřad vydal toto nařízení den následující s okamžitou platností.  Vlastník (Hlavní město Praha) tedy nemohl dopředu informovat veřejnost ani další úřady či účastníky řízení o uzavření prostoru, neboť tato potřeba vyplynula až při kontrolní prohlídce. Vydaným nařízením vznikla hlavnímu městu povinnost neprodleně zajistit uzavření terasy a příslušného prostoru pod ní a zajistit nezřícení stavby. Příslušný magistrátní odbor pak zajistil požadované uzavření prostoru.  Vzhledem ke skutečnosti, že při kontrolní prohlídce byl konstatován havarijní stav nosného průvlaku stavby terasy, nelze již uvažovat o záměru provedení opravy, který byl schválen Radou i Zastupitelstvem Hlavního města v roce 2015. Nyní je zpracováván projekt na odstranění terasy, přičemž bude rovněž řešeno náhradní zastřešení výstupu ze stanice metra Budějovická, zřízeno schodiště k nouzovému východu z budovy Čs. Spořitelny i zajištěny nosníky, jež pokračují ze stavby terasy do budovy ve vlastnictví DBK Praha a.s.  Rovněž bylo dojednáno, že TSK hl.m. Prahy zajistí úpravou bezbariérový přístup a Dopravní podnik již zprovoznil jezdící schody na severní straně ulice Antala Staška.  Na základě obdrženého rozpisu umístění nových podpůrných stojek o nosnosti 31 KN je nutno konstatovat, že dočasné zprůchodnění, byť jen části prostorů pod předmětnou terasou, je zcela nemožné. Stojkami po cca 1,1 m se podpírají nosníky N2 - N13, které jsou od sebe cca 3,6m. Takže v průchodu jsou řady stojek v rastru cca 1,1 x 3,6 m. Stojky jsou navíc zajištěny patkami pro roznos tlaku, jež mají rozměr 0,5 x 0,25 x 0,1m (š x h x v), čímž čistý průchozí prostor mezi nimi tvoří cca 0,6m. Na tomto prostoru tak ke stávajícím 23 ks stojek přibylo dalších 230 ks a díky minimálnímu prostoru mezi nimi nelze průchod pro veřejnost otevřít, neboť např. požární normy určují pro pohyb veřejnosti pětinásobek této hodnoty.  Praha dělá maximum pro znovu otevření prostor veřejnosti, avšak i při nejlepší vůli nelze přislíbit termín odstranění stavby dříve než za 6 měsíců.  S pozdravem, Ing. Karel Grabein Procházka    

Ing. Karel Grabein Procházka (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné