Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Zkapacitnění Štěrboholské radiály znamená celodenní kolony kamionů na Spořilovské a následně i kolony IAD v centru Spořilova."

Jana Růžičková
14 14.04.2015
Sledujte tento dotaz

Podle TSK dojde od 15. dubna 2015 k obnovení stavebních prací na akci - Zkapacitnění Štěrboholské radiály, která potrvá do konce srpna 2015. Součástí akce budou práce na komunikaci Jižní spojka směr do centra na tzv. severní větvi, která se uzavře a doprava bude převedena na tzv. jižní větev, kde bude vedena obousměrně v režimu dva a dva jízdní pruhy.
Již v současnosti se ale tvoří na JS ve třech pruzích často kolony, kritická situace vzniká při omezení jen na 2 pruhy. Pro Spořilov to pak znamená celodenní kolony kamionů na Spořilovské a celodenní kolony IAD následně v centru Spořilova. Tato situace již v souvislosti s pracemi na JS nastala a trvala po mnoho měsíců. Opakovaně upozorňujeme, že je vzhledem ke zdravotním rizikům, naprosto nezbytné převést po dobu stavebních prací kamiony na jinou komunikaci či regulovat kolony kamionů a zastavit je ve volné krajině krajině před Prahou např. světelnými závorami. Jde zejména o produkci extrémního množství prachových částic a benzo(a)pyrenu, rizikových pro lidské zdraví. Na Spořilově byly zjištěny nadlimitní koncentrace těchto škodlivin. Kolony kamionů jsou přitom na Spořilovské každý den, zejména v dopoledních a odpoledních hodinách //doprava-na-sporilovske.webnode.cz/fotogalerie/.

Podle ČTK Evropská komise vyzvala Českou republiku, aby se zabývala znečištěním ovzduší prachovými částicemi a svá pravidla v tomto směru uvedla do souladu s právními předpisy Evropské unie. První výtku směřující na znečištění prachovými částicemi Praha obdržela v únoru 2013. Jestliže ČR tentokrát požadavku komise nevyhoví, může celá věc skončit u Soudního dvora EU. Komise se domnívá, že Česko nepřijalo opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena již od roku 2005, uvádí dnešní prohlášení. Komise v něm vyzvala Prahu k rychlému přijetí účinných opatření. Blíže viz. //www.ceskenoviny.cz/zpravy/zpravy/ek-kritizuje-cr-za-znecistovani-ovzdusi-prachovymi-casticemi/1197543?utm_source=rss&utm_medium=feed

Žádáme Vás proto, aby magistrát HMP začal okamžitě omezovat tvorbu kolon kamionů i IAD, zejména v husté zástavbě, z důvodu ohrožení veřejného zdraví. Žádáme Vás o sdělení, zda se budete touto záležitostí prioritně zabývat a zda to bude vyřešeno před zahájením prací na zkapacitnění Štěrboholské radiály.

Odpověd

30.04.2015

Vážená paní Růžičková, dopravní opatření na Štěrboholské radiále jsou realizována z důvodu technicko-stavebního stavu této komunikace, která nezbytně vyžadovala provedení oprav a uvedení povrchu do řádného stavu. Při dopravních omezeních se hlavní město Praha snažilo najít dopravní opatření, která by co nejméně ovlivnila plynulost provozu. S ohledem na místní poměry bylo maximem zachování dvou jízdních pruhů v každém směru jízdy. Toto uspořádání ostatně odpovídá situaci před zahájením stavby, kdy v místech budoucí křižovatky Rybníčky sledovaný prostor disponoval rovněž dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Dotčená komunikace, s ohledem na neexistující jihovýchodní část Pražského okruhu, je nucena aktuálně přenášet i objem tranzitní nákladní dopravy. Vymístění tranzitní nákladní dopravy mimo území města bylo již v minulosti prověřováno a hl. m. Prahou s Ministerstvem dopravy projednáváno - s ohledem na stávající možnosti komunikační sítě v širším prostoru okolí města -  však s negativním výsledkem. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Spořilov
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné