Ing. Jiří Pařízek

kompetence:

Doprava

1. Oblast dopravy se zaměřením na:

  • výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města v oblasti hromadné dopravy
  • rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy
  • spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci
  • koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m. Prahy
  • spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy
  • řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP)

<<< zpět na seznam dotazů