Ing. Radek Lacko

kompetence:

Zdravotnictví a bydlení

1. Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • vypracování generelu pražského zdravotnictví, vymezení odpovědnosti obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, péči o rizikové skupiny obyvatelstva
 • zajištění lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby a sítě lékáren vč. pohotovostních a záchytné protialkoholní stanice
 • činnost městských zdravotnických zařízení
 • spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům hl. m. Prahy
 • činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
 • protidrogovou problematiku

2. Oblast bydlení se zaměřením na:

 • zajištění bytů pro sociální účely
 • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky
 • správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev
 • spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby
 • transformace bytového fondu

<<< zpět na seznam dotazů