Mgr. Lukáš Manhart

kompetence:

Legislativa, transparentní veřejná správa a sport

1. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:

 • dodržování zákona o střetu zájmů orgány hl. m. Prahy
 • přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy
 • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy upozorňujících na možné korupční jednání

2. Oblast veřejné správy se zaměřením na:

 • rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy – Statut hl. m. Prahy
 • vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti

3. Oblast legislativy a práva se zaměřením na:

 • přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení
 • posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy a vnitřních předpisů Zastupitelstva hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy
 • předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím
 • tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy
 • problematiku taxislužby

4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na:

 • udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy
 • užití znaku a vlajky hl. m. Prahy
 • místní názvosloví

5. Oblast sportu a volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a občanskými sdruženími
 • grantovou politiku v oblasti sportu
 • přímé investice do oblasti sportu

<<< zpět na seznam dotazů