Primátor MUDr. Zdeněk Hřib – kompetence

Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů

1. Oblast informatiky se zaměřením na:

 • eGovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky),
 • provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti,
 • koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky.

2. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:

 • koordinaci městských organizací, které spravují technickou infrastrukturu v rámci hl. m. Prahy v oblasti zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti.

3. Oblast evropských fondů se zaměřením na:

 • úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů z programového období Evropské unie 2007-2013,
 • zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR v programovém období Evropské unie 2014-2020,
 • aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu,
 • přípravu čerpání finančních prostředků Evropské unie v období po roce 2021.

4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na:

 • udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy,
 • užití znaku a vlajky hl. m. Prahy,
 • místní názvosloví.

5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky,
 • koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy.

6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na:

 • koordinaci zahraničně-politických vztahů,
 • vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou,
 • problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

<<< zpět na seznam dotazů