RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

kompetence:

Územní plán, bezpečnost, vnější vztahy, věda a výzkum

1. Oblast územního plánu se zaměřením na:

 • přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického plánu hl. m. Prahy
 • tvorbu územního plánu a jeho změn
 • sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy
 • zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů hl. m. Prahy
 • využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy
 • projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky

2. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:

 • organizaci a koordinaci Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy
 • vztahy hl. m. Prahy k bezpečnostním složkám
 • koordinaci řízení Městské policie hl. m. Prahy
 • koordinaci aktivit při prevenci kriminality

3. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky
 • koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy
 • koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy

4. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy

5. Oblast vědy a výzkumu se zaměřením na:

 • problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí
 • spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu

<<< zpět na seznam dotazů