FAQs

Pokud jste při zadání dotazu do systému zadali emailovou adresu, mělo by vám na ní přijít upozornění.
POZOR! Jelikož se jedná o automaticky generovaný email, některé spam filtry ho vyhodnotí jako spam a nemusí tedy přijít do složky s doručenou poštou.

Každý člen rady má svoji působnost.

Odpověď není právně vymahatelná.

Lhůta mezi otázkou a odpovědí závisí na momentální vytíženosti radního a na celkové situaci na radnici.