Pravidla dotazování

Tato pravidla slouží k udržení přehlednosti, komunikační kultury a informačního přínosu portálu. Jejich smyslem je, aby bylo v silách dotazovaných subjektů odpovědět na všechny relevantní dotazy a aby se zamezilo zneužívání portálu.

  1. Dotaz má vždy jedno téma, které je co nejvýstižněji popsáno v jeho titulku. Odpovědná osoba může interpelaci rozdělit na více částí, o čemž informuje tazatele.
  2. Aby bylo možno informovat tazatele podle předchozích ustanovení, má tazatel možnost uvést emailový kontakt, kam mu budou informace zasílány. Neučiní-li tak, má se za to, že se dobrovolně vzdává možnosti být takto informován.
  3. Dotaz musí spadat do působnosti některého ze subjektů uvedených na portálu nebo obecně do působnosti hlavního města Prahy jako samosprávného celku a každý musí být některému subjektu přiřazen. Dotazy, které budou značně vybočovat z této oblasti, mohou být odpovědnou osobou upraveny, přesunuty nebo smazány. Nepřiřazené dotazy přiřazuje odpovědná osoba, nebo je zodpovídá sám, je-li k tomu oprávněn.
  4. Dotaz má omezený rozsah, k doplnění dalších informací slouží komentáře. Komentář nebo text dotazu může obsahovat hypertextové odkazy na obsáhlejší externí materiály. Odpověď na dotaz má také omezený rozsah, odpovídající subjekt může svou odpověď rozvést v komentáři.
  5. Než položí tazatel dotaz, měl by ověřit, jestli už nebyl položen v minulosti. Domnívá-li se, že problém od doby odpovědi na dřívější dotaz prošel určitým vývojem, zdůrazní to v textu dotazu ideálně s odkazem na dřívější dotaz.
  6. Na dotazy odpovíme do 15 dnů. Ve složitějších případech, kdy je nutná spolupráce například s dalšími odbory nebo organizacemi, odpověď obdržíte do 30 dnů.

Které dotazy mohou být odstraněny:

  1. Dotazy obsahující vulgární výrazy a nadávky; urážející jiného pro jeho rasu, původ, příslušnost k menšině, pohlaví, sexuální orientaci, věk, vzdělání, náboženské vyznání či jiné smýšlení, majetek nebo odlišné společenské postavení.
  2. Dotaz ani komentáře neslouží k propagaci. Zjevně reklamní obsah může odpovědná osoba odstranit.
  3. Otázky a odpovědi nesmí obsahovat osobní údaje, které jsou chráněny podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákonů souvisejících. V zájmu ochrany osobních údajů mohou být otázky obsahující osobní údaje smazány.

 Informace o právech ochrany osobních údajů:

Podrobnosti o právech naleznete na //www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.