Hana Nováková

kompetence:

Sport a volný čas

1. Oblast sportu se zaměřením na:

  • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a občanskými sdruženími
  • grantovou politiku v oblasti sportu
  • přímé investice do oblasti sportu

2. Oblast volnočasových aktivit sezaměřením na:

  • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy
  • spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, která sezabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže

3. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:

  • spolupráci s občanskými sdruženími národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin
  • integraci cizinců a romskou problematiku

<<< zpět na seznam dotazů