Ing. Mgr. Irena Ropková

kompetence:

Školství a sociální politika

1. Oblast školství se zaměřením na:

  • rozvoj vzdělávání včetně alternativních forem výuky
  • zvyšování prestiže pražského školství
  • rozšiřování kapacit předškolního a základního vzdělávání v metropoli
  • zefektivňování vzdělávací soustavy
  • sledování a hodnocení kvality vzdělávání

2. Oblast evropských fondů sezaměřením na:

  • zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu
  • aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu

<<< zpět na seznam dotazů