Ing. Michal Hašek

kompetence:

Správa majetku a majetkové podíly

1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na:

 • zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům
 • svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních úkonech
 • úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje města
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi vevlastnictví hl. m. Prahy dle schválených pravidel
 • ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy
 • spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy
 • plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám
 • správu městského nemovitého majetku
 • obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy
 • správu akciového portfolia hl. m. Prahy
 • plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků
 • bezúplatná nabytí majetku
 • evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem řízených organizací a svěřeného majetku městským částem hl. m. Prahy a jimi zřizovaným organizacím
 • vztahy hl. m. Prahy k státnímu pozemkovému úřadu České republiky

2. Oblast podpory podnikání se zaměřením na:

 • podporu malého a středního podnikání

<<< zpět na seznam dotazů