Ing. Václav Novotný

kompetence:

Kultura, památková péče, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy

1. Oblast kultury se zaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů
 • spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města
 • organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí
 • spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury

2. Oblast památkové péče se zaměřením na:

 • správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy
 • podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty

3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:

 • spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi
 • zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek

4. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:

 • spolupráci s občanskými sdruženími národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin
 • integraci cizinců a romskou problematiku

5. Oblast výstavnictví se zaměřením na:

 • koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v Holešovicích a Kongresového centra Praha a dlouhodobou koncepci rozvoje výstavního areálu v Letňanech

6. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • podporu zahraniční turistiky
 • podporu kongresové turistiky

7. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na:

 • koordinaci zahraničně-politických vztahů
 • vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou
 • problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu

<<< zpět na seznam dotazů