Jan Wolf

kompetence:

Kultura, památková péče, výstavnictví a cestovní ruch, sport a volný čas

1. Oblast kultury sezaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů
 • spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města
 • organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí
 • spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury

2. Oblast památkové péče se zaměřením na:

 • správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy
 • podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty

3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:

 • spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi
 • zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek

4. Oblast výstavnictví se zaměřením na:

 • koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v Holešovicích a Kongresového centra Praha a dlouhodobou koncepci rozvoje výstavního areálu v Letňanech

5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • podporu zahraniční turistiky
 • podporu kongresové turistiky

6. Oblast sportu se zaměřením na:

 • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a občanskými sdruženími
 • grantovou politiku v oblasti sportu
 • přímé investice do oblasti sportu

7. Oblast volnočasových aktivit sezaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy
 • spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, která sezabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže

8. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:

 • spolupráci s občanskými sdruženími národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin integraci cizinců a romskou problematik

<<< zpět na seznam dotazů