Petr Dolínek

kompetence:

Doprava, sport a volný čas

1. Oblast dopravy se zaměřením na:

 • výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města,
 • rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu,
 • vytvoření „Centrálního registru oprav a výstavby“ (CROV) jako nástroje na zlepšení dopravní průjezdnosti a efektivní koordinace při stavebních úpravách na pozemních komunikacích,
 • koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů,
 • řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón),
 • rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.),
 • rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy,
 • spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci,
 • koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m.Prahy,
 • spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy,
 • řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP).

2. Oblast sportu se zaměřením na:

 • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a spolky,
 • grantovou politiku v oblasti sportu,
 • přímé investice do oblasti sportu.

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy,
 • spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a spolky, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.

<<< zpět na seznam dotazů