Petr Dolínek

kompetence:

Kontrolní a petiční činnost

Oblast kontrolních činností

  • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti,
  • vyřizuje podněty občanů na možné porušení právních předpisů ze strany Magistrátu hlavního města Prahy,
  • předkládá návrhy Zastupitelstvu hlavního města Prahy na odstranění nedostatků v postupu volených orgánů i Magistrátu hlavního města Prahy,
  • dohlíží na dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy,

Oblast petiční

  • vyřizuje přijaté petice občanů,
  • předkládá petice a podněty občanů k projednání Zastupitelstvu hlavního města Prahy,
  • vyřizuje stížnosti občanů na postup a rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy

<<< zpět na seznam dotazů