Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dobrý den, chtěla bych se"

Jana Klímová
03 03.05.2020
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké "osobní ochranné pracovní prostředky" budete poskytovat pedagogickým pracovníkům základních škol po 25.5. při výkonu jejich práce. Paní ředitelka ZŠ Ohradní bude poskytovat svým zaměstnancům nanoroušky, ochranné štíty, rukavice, což považuji za vhodné prostředky pro zaměstnance. Zajímalo by mne, zda tyto prostředky dostanou i ostatní pedagogičtí pracovníci. Děkuji Mgr. Jana Klímová

Odpověd

07.05.2020

Vážená paní Klímová, MŠMT v souboru manuálů Ochrana zdraví a provoz škol v období do konce školního roku 2019/2020 (www.msmt.cz) stanovilo základní pravidla provozu škol a školských zařízení podle druhu. Škola podle těchto pravidel zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. Zároveň v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vznikla povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům ČR, a to i po dobu jejich výkonu práce, pokud z této povinnosti není udělena výjimka – jako tomu je např. podle manuálu při práci s žáky ve třídě. V případě roušek se ale nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje a tato pomůcka nepatří mezi osobní ochranné pracovní prostředky. Není tedy povinnost pro zaměstnavatele vybavit zaměstnance rouškami apod. Zřizovatelé škol na území hl. m. Prahy kromě zajištění dostatečného množství dezinfekce poskytují svým školám i určitě množství jednorázových roušek – především jako rezervu a jednorázových rukavic. Pro poradenská pracoviště a střední školy zajišťujeme podle možností i ochranné štíty nebo mobilní plastové přepážky na stoly především pro organizaci maturitních a závěrečných zkoušek. Jsem v průběžném kontaktu s řediteli našich škol a vím, že během uplynulých týdnů obstarávali různé druhy ochranných prostředků, na které samozřejmě získávají finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele. Je zcela v kompetenci ředitele školy, jaká provede režimová a další opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy, včetně detailního posouzení jejich případné příslušnosti do epidemiologicky rizikové skupiny. S pozdravem, Vít Šimral

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné