Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Dobrý den, pane radní, nemohu"

Michal Vejsada
03 03.09.2021
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, pane radní, nemohu se spokojit s Vašimi odpověďmi ze dne 31.8.2021. Je smutné, že Vám není známo (možná to říkáte záměrně), že by mělo probíhat před Krajským soudem v Praze řízení. Já jsem se domníval, že Vám Váš podřízený podává veškeré informace. Takže uvádím spisovou značku Spr 785/2019. Ve spise najdete Protokol pod č. 33 ze dne 17.10.2019, ve kterém se uvádí, že doporučují, aby si stěžovatel nechal vypracovat znalecký posudek od znaleckého ústavu. Proto ta žádost o součinnost v dané věci, zejména když se jedná o poškození magistrátu hl. m. Prahy cca o 12,000.000,- Kč. Dále ve spisu taktéž lze najít vyjádření člena poradního sboru znalců KS v Praze vedeno pod číslem 23, ve kterém se uvádí cituji: "na titulní straně posudku uvádí znalec, že posudek vypracoval ve spolupráci s B.I.R.T. Group s.r.o., nikde není uvedeno, čím se zabývá tato společnost, zda je vedena v seznamu znaleckých ústavů a podobně. Znalec může pouze přizvat konzultanta se souhlasem objednatele. To znamená, že výše uvedené je zmatečné." konec citace. Dále se uvádí, cituji: "znalec uvádí na titulní straně, že posudek je vypracován dle zákona č. 151/97 SB a vyhl. MF ČR. Toto není pravda, kdyby tomu tak bylo, musel by znalec provést ocenění dle příslušné vyhl. MF." konec citace. Dle selského rozumu to znamená, že znalecký posudek ing. Soukeníka není platný, když nebyl vypracovaný dle příslušného zákona atd. Stanovená kupní cena je tak zcela irelevantní a věc se jeví, že znalecký posudek je účelově vypracovaný tak, aby se nemovitost koupila za co nejdražší cenu. Mylně se domníváte, že nový posudek tj. od B.I.R.T. Group a.s., resp. od ing. Soukeníka měl být tzv. revizní. Nikde se ve znaleckém posudku ing. Soukeníka nepíše o znaleckém posudku, který si nechala vypracovat MČ Prahy 10 od společnosti Equita, která nemovitost ocenila na 93,000.000,- Kč + MČ Prahy 10 k ceně přičetla 16,000.000,- Kč, jako zhodnocení nemovitosti tj. vyhřívaný trávník, celkem tedy 109,000.000,- Kč. Podotýkám, že mezi znaleckými posudky nedošlo ke zhodnocení nemovitosti tj. stadionu Ďolíček. Věřím, že se s věcí budete řádně zabývat a poskytnete součinnost v odhalení trestné činnosti v odkupu stadionu Ďolíček. Děkuji Vám za Vaší odpověď. Jsem připraven Vám osobně předložit veškeré důkazy, o kterých zde píši. S pozdravem Michal Vejsada

Odpověd

16.09.2021

Vážený pane Vejsado, k Vašim opakovaným námitkám lze sdělit následující. Jedná se o totožné námitky, které jste uváděl ve své stížnosti adresované dne 10. 5. 2019 Ministerstvu spravedlnosti ČR směřované proti posudku Ing. arch. Vladimíra Soukeníka. Krajský soud v Praze, který je správním orgánem pro dohled nad znalcem vyzval dne 19. 6. 2019 Ing. arch. Vladimíra Soukeníka k písemnému vyjádření ke stížnosti a zároveň zaslal kompletní stížnost členům poradního sboru znalců předsedy Krajského soudu v Praze jako jeho poradnímu orgánu. Vaše stížnost byla v souladu s výše uvedeným projednána správním orgánem, který konstatoval dne 2. 12. 2019, že znalec při zpracování předmětného posudku postupoval zcela v intencích příslušných ustanovení zákona č. 36/1967 Sb. zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů a žádnou z povinností znalce neporušil. Závěrem ve svém dopise zaslaném jak stěžovateli, tak znalci správní orgán uvedl, že stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná. Veškerá vyjádření k Vašim námitkám byla poskytnuta znalcem Krajskému soudu v Praze, který je vyhodnotil společně s poradním sborem znalců. K Vašim současným námitkám typu: „mělo jít o revizní posudek, zmatečnost posudku, posudek neodpovídá zákonu č. 151/1997 Sb. apod.“ se nelze vyjádřit nad rámec již ukončeného řízení vedeného správním orgánem pro dohled nad znalcem, tedy Krajským soudem v Praze, který stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou. S přáním hezkého dne, Vít Šimral

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Dobrý den, pane radní, nemohu”

  1. Michal Vejsada
    0916.9.2021 (11:19)

    Dobrý den,
    asi jste usnesení soudu nečetl. Jinak by jste nemohl takto odpovědět. Naopak KS v Praze uvedl ve svém usnesení, že by se měl vypracovat revizní znalecký posudek znaleckým ústavem.
    S přáním hezkého dne,Michal Vejsada

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné