Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dobrý den pane Scheinherre, Dobrý den"

Gabriela Strejčková
03 03.06.2020
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Scheinherre, Dobrý den pane náměstku, bydlím v MČ Praha 5 na sídlišti Barrandov. Od poloviny března probíhá rekonstrukce tramvajové trati a Nádražní ulice. Do 31.5. byla náhradní doprava zajištěna autobusy X12, které projížděly ze sídliště ulicí K Barrandovu, dále po Strakonické a končily na Smíchovském nádraží. Od 1.6. je náhradní doprava komplikovaně řešena tramvajemi s přestupem na smyčce v Hlubočepích, autobusy jezdí Křížovou ulicí a končí na Andělu, resp. Na Knížecí. Nedovedete si představit, jak tento způsob nesmírně zkomplikoval cestu do práce zejména lidem, kteří metrem cestují nikoli do centra, ale opačným směrem Zličín. Nerozumím tomu, proč nebyly zachovány autobusy X12. Stávající systém je nesmyslný, pro cestující nedůstojný. Nevhodné je m. j. i umístění nástupní stanice autobusu Na Knížecí (na nástupním ostrůvku, v plném provozu) Dle reakcí na FB to nevyhovuje mnoha obyvatelům sídliště Barrandov. V dnešní době, kdy jsou cestující zatěžování i povinností nosit roušky je cesta tímto způsobem doslova utrpením a to ještě nenastaly horké dny. Zajímalo by mě, kdo o tom rozhodl a z jakého důvodu. Žádám Vás proto, jako náměstka odpovědného za dopravu, abyste se zasadil o návrat autobusů X12 jako náhradní dopravy pro občany Barrandova, kteří sice chápou nutnost rekonstrukce trati (chápali to i minulý rok, kdy tramvaje nějakou dobu nejezdily), ale zároveň jako zákazníci DP mají právo na důstojnou náhradní přepravu a to i s ohledem na poměrně dlouhé období, kdy výluka trvá. Řešení prostřednictvím přesedání z tramvaje na autobus s konečnou Na Knížecí je nelogické a pro občany zatěžující. Přeji hezký den Mgr. Gabriela Strejčková

Odpověd

27.07.2020

Dobrý den, dopravní opatření pro 2. etapu výluky v ul. Nádražní s platností od 1.6. je obdobné jako v loňském roce o prázdninách, je však navíc ovlivněno rekonstrukcí mostního objektu v ul. Na Zlíchově. Realizované opatření vyplývá z několika skutečností. Oproti loňskému roku má DPP o něco příznivější personální situaci u řidičů autobusů, nicméně i tak je žádoucí jim částečně odlehčit v pracovním vytížení a využít větší volnou kapacitu řidičů tramvají. Část řidičů autobusů je také potřebná pro další souběžné náhradní dopravy při výlukách (Starostrašnická, výluka metra C na začátku července). Hlavním provozním aspektem aktuálního řešení náhradní dopravy je skutečnost, že postupně výrazně narostly intenzity automobilové dopravy a došlo ke zhoršení průjezdnosti autobusových linek v oblasti předpolí Barrandovského mostu. Také je již obousměrně uzavřena ulice Nádražní a veškerý autobusový provoz z/do terminálu Smíchovské nádraží je veden obousměrně ulicí Moulíkovou s velmi omezenou propustností, jen s obtížemi je možný průjezd pravidelných linek. Vedení linky X12 v původní stopě by tak již bylo velmi problematické. Pokud je to lokálně možné, vždy se snažíme zorganizovat náhradní dopravu tak, aby v maximální možné délce byla vedena nezávisle na ostatním provozu. To je právě zajištěno v případě ostrovního tramvajového provozu v kombinaci s autobusy na lince X12. Tramvajová linka zajistí v části trasy úplnou nezávislost na ostatním provozu, v úseku trasy autobusové linky (především v ulici Radlické) pak byla realizována řada preferenčních opatření, aby byl provoz linky co nejméně ovlivňován ostatním provozem, ve značné části je provoz veden po tramvajové trati. Problémem je především neukázněnost řidičů individuální dopravy, kteří nedodržují stanovený dopravní režim a například před křižovatkou Za Ženskými domovy stojí často nelegálně na tramvajových kolejích. I přes tato omezení však nedochází k zásadnímu narušení plynulosti provozu linky. Pro nástup do linky X12 v lokalitě Na Knížecí je možné využít dvou nástupních zastávek, první v ulici Nádražní (pro přestup z tramvají), druhou v ulici Za Ženskými domovy (přestup z metra). Přestupní vzdálenost mezi tramvají a autobusem v Hlubočepech je minimalizována. Pravidelně je sledována vytíženost jednotlivých spojů náhradní dopravy, ke kapacitním problémům nedochází. V rámci hodnocení použitého dopravního opatření nelze opomenout ani snížení dopravní zátěže v zastavěné oblasti sídliště Barrandov včetně zachování parkovacích míst. Pro spojení mezi Barrandovem a jihozápadní oblastí města (Zličín, Stodůlky) je ke zvážení i využití pravidelné autobusové linky 130. Ohledně nošení roušek aktuálně platí, že v povrchové dopravě je pouze doporučující. Letošní vyloučení provozu je závěrečnou fází rozsáhlých stavebních akcí s vlivem na tramvajovou dopravu v této oblasti, tramvajová trať v ulici Nádražní bude prostorově přeložena blíže železnici a současně vznikne úprava, která v budoucnu umožní napojení na nový Dvorecký most. V příštích letech tak bude možné provozovat tramvajové spojení mezi Smíchovem a Barrandovem bez zásadních omezení. S pozdravem, Adam Scheinherr

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné