Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Stav 4 projektů - mobiliář, vestibuly metra, Nákladové nádraží Žižkov, Bubny"

Lukáš Obdržálek
17 17.07.2017
Sledujte tento dotaz

Dobrý den paní náměstkyně,

chtěl bych se zeptat na stav několik projektů, které jste buď v minulosti iniciovala, či spadají do Vaší gestce. Tyto projekty mi dávají velký smysl, ale bohužel reálně nevidím žádný posun. Doufám, že se to hýbe za oponout.

1. Soutěž na vizuální styl a mobiliář infrastruktury veřejné dopravy a orientačního systému
2. Očištění vestibulů metra od reklamního a jiného balastu
3. Urbanistická studie Nákladového nádraží Žižkov
4. Urbanistická studie oblasti Bubny

Píšu po paměti, snad to pojmenovávám správně.

Předem díky za odpověď.

Odpověd

07.08.2017

Vážený pane Obdržálku,

Děkuji za Vaše dotazy k vybraným projektům realizovaným hlavním městem Prahou. Dále uvádím aktuální informace ke každému z nich:

• Jednotný informační systém hl. m. Prahy (tzv. JIS) – celková prezentace města a jeho orientační systém v rámci všech druhů mobility (veřejná, pěší, cyklistická i individuální motorová doprava): Poté, co byla zpracována realizační studie, ROPID ve spolupráci s IPR nyní připravil podklady a zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné designerské soutěže o návrh Jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

• Úprava stanic metra - V září 2016 byl Radou hl. m. Prahy schválen koncepční dokument Soubor opatření a doporučení pro vybrané stanice metra, který definuje jednotlivé oblasti a konkrétní kroky ke zlepšení veřejného prostoru v rámci 11 prioritních stanic metra (Skalka, Dejvická, Bořislavka, Luka, Lužiny, Hůrka, Karlovo náměstí, Českomoravská, Černý most, Háje, Ládví). Opatření jsou rozdělena do třech časových horizontů - 2016+, do roku 2020 a 2020+. V současné době začaly ve vybraných osmi stanicích (Hůrka, Lužiny, Luka, Černý most, Českomoravská, Ládví, Háje, Karlovo náměstí) práce na první etapě opatření, jako jsou generální úklidy, drobné opravy konstrukcí, povrchů a mobiliáře a kultivace objektů ve vestibulech stanic.

• Nákladové nádraží Žižkov - Na jednání Zastupitelstva HMP dne 15.6.2017 bylo schváleno pokračování změny územního plánu Z 2600, která umožňuje koncepční rozvoj brownfieldu nákladového nádraží Žižkov. IPR nyní připravuje podkladovou studii na celé území. Zároveň Rada HMP v červenci iniciovala jednání o odkupu budovy od Českých drah do vlastnictví Prahy. Na konkrétní podobu revitalizace budovy chceme vypsat mezinárodní architektonickou soutěž.

• Pro oblast rozvojového území Bubny - Zátory je v tuto chvíli připravována urbanistická soutěž, ze které vzejde zpracovatel územní studie, která bude podkladem pro změnu územního plánu Z 2531/00 Holešovice Bubny – Zátory. Tato změna bude znamenat odstranění stavební uzávěry v území a stanovení podoby revitalizace území. Výsledek soutěže lze očekávat cca za rok od schválení vyhlášení soutěže Radou HMP.

S přátelským pozdravem
Petra Kolínská

Mgr. Petra Kolínská (Bývalý radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné