Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Dobrý den, viz. vyjádření pana primátora Vejsada MUDr."

Michal Vejsada
11 11.08.2021
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, viz. vyjádření pana primátora Vejsada MUDr. Zdeněk Hřib Zodpovězené dotazy: 68 Nezodpovězené dotazy: 1 Všechny dotazy: 69 Detail dotazu "Dobrý den, dovoluji si předložit dotazy" Michal Vejsada 24 24.06.2021 Sdílet na Facebooku Tweetnout o tomto dotazu Sledujte tento dotaz Dobrý den, dovoluji si předložit dotazy na základě Vaší odpověďi ze dne 22.6.2021 Dotaz: 1) poskytne hl. m. Praha součinnost ve vypracování znaleckého posudku, jak je uvedeno v protokolu poradního výboru znalců u Krajského soudu v Praze, když se může jednat o ztráta HMP ve výši cca 30,000.000,- Kč? 2) jste nadále přesvědčen, že pro HMP vypracovala znalecký posudek společnost Equita Consulting s.r.o.? 3) když tvrdíte, že pro HMP vypracovala společnost Equita Consulting znalecký posudek, pak se ptám, proč HMP utratilo za odkup stadionu Ďolíček 121,107.000,- Kč a ne pouze 93,000.000,- Kč, jak je uvedeno ve znaleckém posudku Equita Consulting s.r.o.? 4) jste ochoten, když Vám budou předloženy důkazy o předražení odkupu stadionu podat trestní oznámení? 5) proč zastupitelé při odsouhlasení podnájmu stadionu Ďolíček FK Pardubicím dne 22.4.2021 neobdrželi informaci, že již byla uzavřena podnájemní smlouva a HMP z podnájmu nemělo ani korunu? 6) je HMP účastníkem podnájemní smlouvy, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.4.2021 jako vlastník nemovitosti? 7) jste přesvědčen, že nedošlo k porušení zákona § 35 odst. 1 č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve věci podnájmu stadionu Ďolíček? 8) byl řádně dle zákona zveřejněn na Úřední desce záměr odsouhlasení, že Bohemians Praha 1905 může podnajmout stadion bez finanční účasti HMP? V případě, že ano, kdy byl záměr zveřejněn? Děkuji za odpověď. Vejsada Přílohy hrib20210624_18223534_268.pdf Odpověd 03.08.2021 Dobrý den, v tomto případě bych Vám doporučil se obrátit přímo na pana radního Šimrala, který má toto ve své gesci. Děkuji za pochopení, Zdeněk Hřib MUDr. Zdeněk Hřib

Odpověd

31.08.2021

Dobrý den pane Vejsado, reaguji na Váš dotaz a níže Vám posílám odpovědi na Vaše otázky, a to: Poskytne hl. m. Praha součinnost ve vypracování znaleckého posudku, jak je uvedeno v protokolu poradního výboru znalců u Krajského soudu v Praze, když se může jednat o ztráta HMP ve výši cca 30,000.000,- Kč? Jak je již uvedeno v mé předchozí odpovědi, není mi známo, že by před Krajským soudem v Praze probíhalo řízení k předmětné věci, sám ani neuvádíte žádnou spisovou značku či nepřipojujete zmiňovaný protokol pro možnost přezkoumání takového tvrzení. K určení kupní ceny fotbalového stadionu Ďolíček byly vypracovány znalecké posudky vyhotovené Ing. Arch. Vladimírem Soukeníkem, se sídlem Moravská 1779, 252 28 Černošice, ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP a.s., se sídlem Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, které obsahují znalecké doložky ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o zmiňovaný rozdíl v cenách, odkazuji na odpovědi uvedené pod body 2) a 3). Z uvedeného lze proto dojít k závěru, že stanovená kupní cena odpovídá, resp. odpovídala tržní hodnotě fotbalového stadionu Ďolíček. Z uvedeného důvodu nepovažuji za účelné vypracovávání jakýchkoli dalších posudků, nicméně se domnívám, že pro jejich případné vypracování není potřeba součinnost HMP, když nový posudek by byl pravděpodobně revizí těch již existujících a veřejně dostupných. Jste nadále přesvědčen, že pro HMP vypracovala znalecký posudek společnost Equita Consulting s.r.o.? Znalecké posudky pro HMP byly vyhotoveny Ing. Arch. Vladimírem Soukeníkem, se sídlem Moravská 1779, 252 28 Černošice, ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP a.s., se sídlem Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, jak je ostatně uvedeno v čl. I. odst. 3 předmětné kupní smlouvy č. KUP/83/01/024487/2016 ze dne 2.3.2017.  Znalecký posudek znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o. byl zpracován pro účely dříve uvažované směny pozemků, od které se následně odstoupilo; daný posudek nebyl zpracován na základě objednávky HMP a v době prodeje již nebyl aktuální. Vše uváděné je patrné z důvodové zprávy k usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16.6.2015. Když tvrdíte, že pro HMP vypracovala společnost Equita Consulting znalecký posudek, pak se ptám, proč HMP utratilo za odkup stadionu Ďolíček 121,107.000,- Kč a ne pouze 93,000.000,- Kč, jak je uvedeno ve znaleckém posudku Equita Consulting s.r.o.? V této věci odkazuji na odpovědi uvedené pod body 1) a 2) a dodávám, že uváděná částka 93 mil Kč byla za pozemky, stavby a budovy, k níž se měla přičíst částka 16 mil Kč za stavební dílo teplovodní plynové kotelny pro vytápění hrací plochy fotbalového stadionu a rekonstrukce hlavní hrací plochy fotbalového stadionu. Pro účely prodeje byly vyhotoveny výše uvedené aktuální znalecké posudky, které byly podkladem pro uzavření předmětné kupní smlouvy, a to zcela v souladu s příslušným usnesením ZHMP. Jste ochoten, když Vám budou předloženy důkazy o předražení odkupu stadionu podat trestní oznámení? Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu, je oprávněna učinit v zásadě jakákoli právnická či fyzická osoba. Můžete tak nepochybně učinit i Vy s tím, že orgány činné v trestním řízení se jím budou muset zabývat při nejmenším dle § 158 odst. 1, odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. Sám se nejsem schopen k takové otázce více vyjádřit, když z dostupných informací a podkladů nemám důvod pochybovat o souladnosti postupu HMP nejen s § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Proč zastupitelé při odsouhlasení podnájmu stadionu Ďolíček FK Pardubicím dne 22.4.2021 neobdrželi informaci, že již byla uzavřena podnájemní smlouva a HMP z podnájmu nemělo ani korunu? Vzhledem k tomu, že je obecně známo, že pronajímateli náleží nájemné a nájemci případné podnájemné bez práva pronajímatele na podíl na takovém podnájemném, nebylo nutné takovou skutečnost jakkoli zdůrazňovat. O samotné existenci dané podnájemní smlouvy však byli zastupitelé informováni, a to v důvodové zprávě k usnesení ZHMP č. 26/51 ze dne 22.4.2021. Je HMP účastníkem podnájemní smlouvy, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.4.2021 jako vlastník nemovitosti? HMP není účastníkem smlouvy, ale jako vlastník nemovitosti dává souhlas k uzavření podnájemní smlouvy, takže de-facto do toho vztahu zasahuje. Jste přesvědčen, že nedošlo k porušení zákona § 35 odst. 1 č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve věci podnájmu stadionu Ďolíček? Jak je uvedeno již v odpovědi pod bodem 4), z dostupných informací a podkladů nemám důvod pochybovat o postupu HMP v souladu nejen s § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Byl řádně dle zákona zveřejněn na Úřední desce záměr odsouhlasení, že Bohemians Praha 1905 může podnajmout stadion bez finanční účasti HMP? V případě, že ano, kdy byl záměr zveřejněn? Jak je uvedeno v odpovědi pod bodem 6), HMP není účastníkem podnájemní smlouvy a vyslovení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy není úkon, který by měl být dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, vyvěšen na úřední desce. S pozdravem, Vít Šimral

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Dobrý den, viz. vyjádření pana primátora Vejsada MUDr.”

 1. Michal Vejsada
  0824.8.2021 (21:13)

  Dobrý den,
  na základě vyjádření pana primátora se s dotazy obracím na Vás (viz. ,,Dotazy radním“)
  Dotaz:
  1) poskytne hl. m. Praha součinnost ve vypracování znaleckého posudku, jak je uvedeno v protokolu poradního výboru znalců u Krajského soudu v Praze, když se může jednat o finanční ztrátu HMP ve výši cca 30,000.000,- Kč? viz. soudní spis
  2) jste nadále přesvědčen, že pro HMP vypracovala znalecký posudek společnost Equita Consulting s.r.o.?
  3) když tvrdíte, že pro HMP vypracovala společnost Equita Consulting znalecký posudek, pak se ptám, proč HMP utratilo za odkup stadionu Ďolíček 121,107.000,- Kč a ne pouze 93,000.000,- Kč, jak je uvedeno ve znaleckém posudku Equita Consulting s.r.o.?
  4) jste ochoten, když Vám budou předloženy důkazy o předražení odkupu stadionu podat trestní oznámení?
  5) proč zastupitelé při odsouhlasení podnájmu stadionu Ďolíček FK Pardubicím dne 22.4.2021 neobdrželi informaci, že již byla uzavřena podnájemní smlouva a HMP z podnájmu nemělo ani korunu?
  6) je HMP účastníkem podnájemní smlouvy, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.4.2021 jako vlastník nemovitosti?
  7) jste přesvědčen, že nedošlo k porušení zákona § 35 odst. 1 č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve věci podnájmu stadionu Ďolíček?
  8) byl řádně dle zákona zveřejněn na Úřední desce záměr odsouhlasení, že Bohemians Praha 1905 může podnajmout stadion bez finanční účasti HMP? V případě, že ano, kdy byl záměr zveřejněn? Děkuji za odpověď.
  Věřím, že obratem na dotazy odpovíte.
  Michal Vejsada
  PS: v předešlém dotazu máte v příloze podklady

  Přílohy

  dotaz-HMP-primator20210723_11091046_279.pdf

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné