Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dpobrý den, dne 12.5.2021 jsem se"

Michal Vejsada
16 16.05.2021
Sledujte tento dotaz

Dpobrý den, dne 12.5.2021 jsem se na Vás obrátil ve věci odkupu stadionu Ďolíček s následným pronájmem a podpronájmem. Do dnešního dne jsem od Vás neobdržel žádnou odpověď, dokonce jsem zjistil, že můj dotaz byl z Vašeho portálu "dotaz na radního" vymazán. Je to standardní postup při odpovědi? V případě, že by jste nenašel dotaz ze dne 12.5.2021 opakovaně zasílám: 1) jak řešíte předražený odkup stadionu Ďolíček? 2) je Vám známo, že Krajský soud v Praze doporučil vypracovat revizní znalecký posudek, který by určil rozpor ve znaleckých posudcích? 3) je Vám známo, že znalecký posudek, který si nechal vypracovat MHMP má vady? 4) kolik utrží MHMP z podnájemní smlouvy, když je známo, že Bohemians Praha 1905 získá za podnájem cca 4,5 mil. Kč/rok? 5) máte písemnou žádost od zastupitelů a radních Pardubic, jak jste uvedl při projednání zastupitelstva? 6) myslíte si, že postupujete s péčí řádného hospodáře zákon o hl. městě § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.? Ps: věřím, že již tyto dotazy řádně zodpovíte a nedojde k jejich smazání z Vaší strany. Děkuji Vejsada

Odpověd

12.07.2021

Vážený pane Vejsado, omlouvám se opoždění v odpovědi, bohužel Váš dotaz eviduji poprvé až nyní. Nevím, zda se jednalo o nějaký technický problém, níže si dovolím stručně odpovědět na Vámi uvedené dotazy: 1) k  určení kupní ceny fotbalového stadionu Ďolíček byl vypracován znalecký posudek znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o., který obsahuje znaleckou doložku. Kupní cena stanovená EQUITA Consulting s.r.o. odpovídá tržní hodnotě fotbalového stadionu Ďolíček. 2) není mi známo, že by před Krajským soudem v Praze probíhalo řízení k předmětné věci, sám ani neuvádíte žádnou spisovou značku pro možnost přezkoumání takového tvrzení. Navíc obecně, pokud by měl soud za to, že je třeba v nějakém řízení nechat vypracovat revizní znalecký posudek, jeho vypracování by rovnou zadal. K tomu pro úplnost dodávám, že proběhlo řízení před Městským soudem v Praze, který vydal rozsudek č.j.  15 Co 142 /2019 – 184, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 28 C 100/2017 – 127, kterým byla zamítnuta žaloba České fotbalové unie 1910, z.s., o určení neplatnosti smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy; uvedený soud jakékoli pochybnosti ve vztahu ke znaleckému posudku EQUITA Consulting s.r.o. nevznesl. 3) v této věci odkazuji na odpovědi uvedené pod body 1) a 2) a dále doplňuji, že znalecký posudek hl. m. Prahy byl na rozdíl od znaleckého posudku České fotbalové unie vypracován znaleckým ústavem, tedy institucí specializovanou na znaleckou činnost. 4) hlavní město uzavřelo dne 16.3.2018 nájemní smlouvu se spol. Bohemians Praha 1905, a.s., na základě které mu náleží za pronájem předmětu nájmu ujednané nájemné. K tomu pro úplnost dodávám, že je obecně známo, že pronajímateli náleží nájemné a nájemci případné podnájemné bez práva pronajímatele na podíl na takovém podnájemném. 5) vzhledem k výše uvedenému není pochyb o postupu HMP v souladu nejen s § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. S uctivým pozdravem Jan Chabr

Mgr. Jan Chabr (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Dpobrý den, dne 12.5.2021 jsem se”

  1. Michal Vejsada
    0712.7.2021 (15:06)

    Dobrý den, dovoluji si předložit dotazy na základě Vaší odpověďi ze dne 22.6.2021 Dotaz: 1) poskytne hl. m. Praha součinnost ve vypracování znaleckého posudku, jak je uvedeno v protokolu poradního výboru znalců u Krajského soudu v Praze vedené pod č.j. Spr 785/2019, když se může jednat o ztráta HMP ve výši cca 30,000.000,- Kč? 2) jste nadále přesvědčen, že pro HMP vypracovala znalecký posudek společnost Equita Consulting s.r.o.? 3) když tvrdíte, že pro HMP vypracovala společnost Equita Consulting znalecký posudek, pak se ptám, proč HMP utratilo za odkup stadionu Ďolíček 121,107.000,- Kč a ne pouze 93,000.000,- Kč, jak je uvedeno ve znaleckém posudku Equita Consulting s.r.o.? 4) jste ochoten, když Vám budou předloženy důkazy o předražení odkupu stadionu podat trestní oznámení? 5) proč zastupitelé při odsouhlasení podnájmu stadionu Ďolíček FK Pardubicím dne 22.4.2021 neobdrželi informaci, že již byla uzavřena podnájemní smlouva a HMP z podnájmu nemělo ani korunu? 6) je HMP účastníkem podnájemní smlouvy, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.4.2021 jako vlastník nemovitosti? 7) jste přesvědčen, že nedošlo k porušení zákona § 35 odst. 1 č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve věci podnájmu stadionu Ďolíček? 8) byl řádně dle zákona zveřejněn na Úřední desce záměr odsouhlasení, že Bohemians Praha 1905 může podnajmout stadion bez finanční účasti HMP? V případě, že ano, kdy byl záměr zveřejněn? Děkuji za odpověď. Vejsada

    Přílohy

    hrib20210624_18223534_268.pdf

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné