Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Změna ÚP pro zakrytí bazénu"

Ing. Magda Nakládalová
22 22.08.2017
Sledujte tento dotaz

Vážená paní Kolínská,

bydlíme v Klánovicích v pasivním rodinném domě. U domu jsme měli v plánu venkovní bazén ( v r. 2012 jsme zkolaudovali rodinný dům a bazén zůstal nedokončený - tehdy z nedostatku finančních prostředků ). V letech 2014 a 2016 jsem po operaci obou ramen. Ze zdravotních důvodů bych potřebovala plavat denně - proto by jsme rádi bazén krytý. Letos v březnu 2017 jsme podávali žádost o změnu koeficientu z B na C a tuto žádost Vám stavební úřad podstoupil v 04/2017. Zásadní vliv na objem stavby má skutečnost, že jde o pasivní dům ( se zděnou konstrukcí ). Zastřešením bazénu nedojde ke zmenšení zelených ploch na pozemku. V podstatě jde o zastřešení již stávající stavby venkovního bazénu . Moc Vás prosím, bylo by možné naší žádosti o změnu vyhovět ? Pokud by bylo třeba - celou záležitost dovysvětlit - ráda přijdu osobně.

Předem děkuji.

Ing. Magda Nakládalová

Odpověd

21.09.2017

Vážená paní Nakládalová,

děkuji za Váš dotaz.

Nejdříve bych ráda uvedla, že pro zastřešení bazénu není potřeba změna míry využití území a tedy změna územního plánu. Můžete je provést ve stávající míře využití území B.

Vaše žádost o změnu míry využití území z B na C je nyní připravována jako podnět na pořízení změny územního plánu k projednání v poradních orgánech Rady a Zastupitelstva HMP - v Komisi pro změny ÚP a ve Výboru pro územní rozvoj a územní plán. Následně jej projedná Rada HMP, konečné slovo má pak Zastupitelstvo HMP.

Projednávání podnětu na změnu Územního plánu je první fází celého procesu pořízení změny ÚP. Celková doba trvání bývá průměrně 3-4 roky. V každé fázi má konečné slovo Zastupitelstvo HMP. Pokud je podnět schválen, pokračuje proces projednáním návrhu zadání změny a případně pak i návrhu změny. V těchto fázích se vyjadřují dotčené instituce, orgány a odbory Magistrátu, městská část, je podrobně prověřován např. soulad míry využití území s okolním charakterem zástavby. Každý může podávat připomínky, dotčení vlastníci okolních pozemků mají právo podávat námitky. Všechny připomínky jsou vypořádány pořizovatelem změny ÚP - Odborem územního rozvoje HMP.

Pro podrobnější informace o změnách územního plánu včetně procesu jejich pořízení Vám doporučuji aplikaci www.zmenaplanu.cz.

S pozdravem

Petra Kolínská

Mgr. Petra Kolínská (Bývalý radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné