Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Právní argumenty MMR proti Pražským stavebním předpisům "

Jan Venglář
21 21.01.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Stropnický,

se zájmem jsem si četl otázky na platnost PSP a reakce na krok MMR, který tyto předpisy pozastavil a odpovědi Vaše a paní primátorky na toto téma. Paní primátorka Krnáčová své odpovědi na dotazy na toto téma příliš nerozváděla a hlavně jednoznačně deklarovala, že odpovědnost za veškeré kroky ohledně tohoto tématu je v současnosti na Vás (kromě toho že vinu za nastálou situaci ještě hodila na hlavu předchozí rady).

Protože ale hledání viníka a kopání se v minulosti obvykle nevede k řešení problému, jen k jeho zamlžení, rád bych Vás požádal, abyste jednoznačně vysvětlil veřejnosti, co byl hlavní právní argument MMR pro pozastavení účinnosti PSP. Pokud to byla nutnost notifikace ze strany EK, prosím uveďte odkazy na přísušné právní předpisy-argumenty, které tento závěr podporují (ať již vnitrostátní nebo předpisy EU).

Z argumentace dosud zveřejněné ze strany MMR (p. Šlechtové) se zdá, že toto je hlavní, ne li jedíný důvod pro pozastavení účinnosti celých PSP, ovšem pouze ve formě tvrzení (alespoň pro veřejnost). Pokud tomu tak je, myslím že získat právní rozbor ohledně nutnosti notifikace nemůže zabrat více než několik pracovních dní a doufám, že už jej máte na stole (tento argument už byl zmiňován od listopadu minulého roku). Pokud se ukáže, že argumentace MMR je založená na chybném právním názoru, zjednání nápravy by rovněž mělo být relativně rychlé (zrušení rozhodnutí MMR, v nejhorším případě soudně).

Prosím proto o odpověď na výše uvedené dotazy a rovněž zveřejnění vašich (doufejme že koordinovaných s paní primátorkou) kroků, včetně jejich harmonogramu, které v této oblasti hodláte podniknout.

PSP byly prvním dokumentem po 25 letech který vznikl v opravdové diskusi politiků s mnoha odborníky a byla by škoda upustit šanci ke skutečnému vyváženému rozvoji Prahy nezaplevelené reklamnímy poutači a nesmyslnou developerskou výstavbou proti vůli obyvatel i architektů ale umožňujícímu výstavbu (včetně reklamy) tam, kde to dává smysl.

Děkuji

Odpověd

06.02.2015

Vážený pane Vengláři, rád bych Vás informoval, že na záchraně Pražských stavebních předpisů (PSP) nejpozději od obdržení vyrozumění z MMR v pátek 16. ledna odpoledne já a můj tým spolu s předními českými právníky intenzivně pracujeme. Nechal jsem k této problematice zpracovat materiál, který po dokončení připomínkování členy koalice předložím na co nejbližším jednání Rady hl. m. Prahy ke schválení. Tento materiál, v souladu se zákonem, obsahuje úkol projednání novelizace Pražských stavebních předpisů s městskými částmi Prahy. Usiluji o to, abychom Pražské stavební předpisy zachránili, resp. uchovali v jejich novelizované podobě to, co přinášejí inovativního, na druhé straně však, abychom v nich posílili ochranu veřejných prostranství, zeleně, kvalitního urbanismu sídlišť a zase naopak památek ve středu města. Materiál, který se chystám předložit, obsahuje přesný harmonogram prací na aktualizaci PSP. V rámci plánovaného procesu novelizace nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy budou na základě usnesení Rady hl. m. Prahy zřízeny odborné skupiny, o jejichž složení rozhodne vedení hl. města v nejbližších dnech. Jedná se o osmi člennou pracovní skupinu, která bude zodpovídat za zpracování samotné novely Pražských stavebních předpisů. Tato skupina bude mít k dispozici dvaceti pěti člennou Konzultační skupinu a současně bude také zřízena tzv. Rozhodčí skupina, která bude mít pět členů; ta bude celý proces řídit a současně řešit případné spory. Co se týče notifikace Pražských stavebních předpisů, respektive požadavku MMR na jejich notifikaci, ten skutečně byl jedním z hlavních argumentů MMR v současném sporu. Spolu s ním však také tvrzení, že některé urbanisticko-technické části předpisů odporují českým normám a MMR proto bylo jako nadřízený orgán nuceno reagovat. Po prvotní výzvě k nápravě, která dle MMR nebyla vyslyšena, bylo ministerstvo nuceno účinnost předpisů pozastavit Osobně sdílím názor, že se požadavek notifikace Pražských stavebních předpisů netýká, protože cílem notifikace je pomoci zamezit vytváření nových technických překážek obchodu pro výrobky uváděné na trh v  Evropském společenství a jejich technické specifikace. Tento svůj názor mám podpořen řadou právních posudků. MMR bohužel námi předložené právní názory neakceptovalo, proto jsem se obrátil dopisem přímo na Evropskou komisi s žádostí, zdali Pražské stavební předpisy notifikaci vyžadují. Je s podivem, že o tuto informaci Evropskou komisi nepožádalo minulé vedení Hlavního města Prahy. Vzhledem ke krátké lhůtě od odeslání dopisu jsem dosud neobdržel odpověď. S pozdravem PhDr. Matěj Stropnický

PhDr. Matěj Stropnický (Bývalý radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Pražské stavební předpisy
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné