Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "V květnu jsme spolu řešili,"

Vít Masare
09 09.07.2021
Sledujte tento dotaz

V květnu jsme spolu řešili, že ze střechy významné kulturní památky, rotundy sv. Kříže roste strom. Hlásil jste se k řešení, což cením. Po měsíci a půl mi vypůjčitel rotundy, farář, původně stavební inženýr se znalostí toho, jak vypadá poškozování stavby, píše, že se mu doteď nikdo z MHMP neozval. Nikdo s ním nekomunikuje. Už od začátku COVIDu = rok a půl. Mezitím vedoucím majetkového odboru Jan Rak píše, že na tom dělá a snad do konce roku věc pohne. Ale tam roste strom ze střechy, který tam nemá co dělat. S farností, která má rotundu vypůjčenou komunikuju dle všeho jen já a čas plyne. Můžete zajistit nápravu co nejdřív? Doteď se to zjevně nepovedlo. S pozdravem Vít Masare spolupředseda Zelených v Praze

Odpověd

15.07.2021

Zdravím, Víte, dovolím si zodpovědět Vaše dotazy níže: 1)rotundu má ve správě Starokatolická církev, ale ve vlastnictví ji má město. Probíhá komunikace s církví o odstranění stromu? Úřad městské části Praha 1, stavební úřad vydal Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, na jehož základě  Magistrát hlavního města Prahy zahájil plánované výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava zastřešení Rotundy sv. Kříže“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Hlavního města Prahy, termín pro podání nabídek je 15.7.2021 v 10:00, následně proběhne jednání komise, související administrativní proces a případný podpis smlouvy se zhotovitelem stavebních prací. Cílem veřejné zakázky je výměna stávající skladby prejzové krytiny včetně odstranění náletové dřeviny, provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu, oprava interiérové omítky na vápenné bázi, odstranění maltového lože a vložení dřevěného roštu, provedení oplechování oken a styku, provedení nového oplechování i ve zvonici, doplnění vnitřní omítky po odstranění poškozených části stropních kleneb, výmalba materiálem určeným restaurátorem, restaurování kamenných prvků hlavní římsy a stávajícího zasklení ve vrcholu kupole hlavní lodi. 2) kdo má na starost údržbu objektu? zde odkazuji na Smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Biskupským ordinariátem a synodní radou Starokatolické církve v České republice je vypůjčitel povinen provádět  běžnou údržbu  předmětu výpůjčky svým nákladem, opravy a stavební práce v ceně do 10 tisíc. 3) ví se, jak náročný to bude zásah a kolik bude stát? v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu stávající skladby prejzové krytiny, bude v rámci provádění těchto stavebních prací odstraněna i zmiňovaná náletová dřevina. Na této věci tedy spolu s odborem majetku pracujeme, avšak ne vše jde tak jednoduše a rychle. S uctivým pozdravem, Jan Ch.    

  1. 7. 2021 v 11:32, RAD Chabr Jan (ZHMP) <Jan.Chabr@praha.eu>:

Mgr. Jan Chabr (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné