Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Aktuální stav projektu Humanizace severojižní magistrály"

Vratislav Filler
29 29.06.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,

Humanizace severojižní magistrály (SJM) je součástí platné koaliční dohody a má se realizovat bez ohledu na dopady zprovoznění tunelového Komplexu Blanka. V současnosti je kapacita SJM na vstupu na Prahu 2 snížena rekonstrukcí chodníků Nuselského mostu, probíhající souběžně s celkovou rekonstrukcí ulice Bělehradské. Tento stav prokazuje, že zahájení prací na humanizaci SJM je možné kdykoliv. Toto omezení dopravy považuji za optimální výchozí stav pro zahájení prací na humanizaci SJM. Můžete proto prosím odpověďět na následující otázky:

  1. Budou nějaká opatření k humanizaci Severojižní magistrály navazovat přímo na probíhající opravu Nuselského mostu?
  2. Jaká opatření k humanizaci Severojižní magistrály se budou realizovat ještě v tomto roce?
  3. Kdy přistoupí Praha k realizaci ostatních opatření k humanizace Severojižní magistrály, jmenovitě ke zřízení světelných signalizací a úrovňových příčných vazeb na Praze 4 (u jižní spojky, za ul. Na Strži, nám. Hrdinů, Lounských), na Praze 2, 1 a 7 (přechody na Sokolské u Rumunské, přechody na nám. I.P.Pavlova, přechod přes Žitnou u Sokolské, přechod přes Legerovu za Muzeem, rozšíření přechodů před Muzeem, zjednosměrnění úseku Vinohradské mezi budovami Muzea pro IAD, zřízení zastávek na Štvanici, zřízení úrovňového bezmotorového křížení od Hlávkova mostu k budově Bubenská 1), a na Praze 8 (světelná závora na Vychovatelně)?
  4. Kdy a jakým způsobem začne Praha připravovat možné další fáze humanizace SJM, jmenovitě odstranění mimoúrovňových křižovatek Na náměstí Hrdinů, na Pankráckém náměstí, odstranění estakády na Těšnově, odstranění MÚK na severním předpolí Hlávkova mostu a na severním předpolí mostu Barikádníků, korekce počtu jízdních pruhů a stavební úpravu profilu SJM do podoby dopravně zatížené městské třídy?

Děkuji a jsem s pozdravem,
Vratislav Filler

Auto*Mat

Odpověd

17.07.2015

Vážený pane Fillere, chápu Váš zájem o danou problematiku a mohu se přiklánět k názoru, že z dopravního hlediska by se jevilo vhodným některé úvodní práce na humanizaci SJM navázat na zmíněnou rekonstrukci Nuselského mostu, který je dočasně ve směru do centra zúžen na 2 jízdní pruhy. Situace je však složitější. I proto, že očekávané dopady zprovoznění tunelového komplexu Blanka na snížení intenzit provozu na SJM budou jen dílčí, neboť na zatížení této centrální komunikace má největší vliv místní, především cílová doprava, nelze přistoupit k zásadnějším úpravám v prostoru SJM bez splnění některých dalších podmínek. Závěry prověřovacích prací proto obsahovaly doporučení, že k zahájení funkčního procesu humanizace SJM formou jejího zúžení je třeba např. nejprve podstatně snížit objem zdrojové a cílové dopravy v okruhu PPR a nabídnout novou kapacitu v MHD dobudováním systému povrchové MHD v širší oblasti centra města. K jednotlivým dotazům: 1.            Budou nějaká opatření k humanizaci Severojižní magistrály navazovat přímo na probíhající opravu Nuselského mostu? Oprava Nuselského mostu, jeho vozovek a chodníků probíhá po jednotlivých etapách již třetím rokem a nemá přímou souvislost s opatřeními vedoucími k humanizaci SJM. Letošních prací v oblasti Nuselského mostu bude nicméně využito k souběžné realizaci nových SSZ na křížení SJM s Wenzigovou ulicí. 2.            Jaká opatření k humanizaci Severojižní magistrály se budou realizovat ještě v tomto roce? Jak již bylo uvedeno výše, cílem  je v tomto roce dokončit realizaci SSZ na křižovatkách Legerova - Wenzigova a Sokolská - Wenzigova, kde dojde k vytvoření plnohodnotného bezbariérového pěšího a cyklistického propojení mezi oběma stranami SJM. Současně se tím zvýší bezpečnost vozidel vyjíždějících na ulici Legerovu z ulice Wenzigovy. Před dvěma měsíci byl zprovozněn nový přechod pro chodce přes ulici Jugoslávskou podél Legerovy ulice na náměstí I. P. Pavlova, který částečně obnovuje tradiční pěší trasu směrem k Muzeu a zřizuje bezbariérové propojení mezi tramvajovými zastávkami a nově budovaným výtahem do stanice metra. V souvislosti s výstavbou výtahu dojde k výstavbě přechodu pro chodce v křižovatce Legerova - Rumunská tak, aby bylo severovýchodní nároží křižovatky lépe zpřístupněno chodcům a vozíčkářům. Téměř všichni z vedení města a městských částí se shodují, že zejména prvních několik měsíců bude třeba pečlivě monitorovat skutečný dopad zprovoznění tunelového komplexu Malovanka – Pelc-Tyrolka. Teprve po detailní analýze všech důsledků bude možné pokračovat v přípravě požadovaného zklidnění centrální části města. 3.            Kdy přistoupí Praha k realizaci ostatních opatření k humanizace Severojižní magistrály, jmenovitě ke zřízení světelných signalizací a úrovňových příčných vazeb na Praze 4 (u jižní spojky, za ul. Na Strži, nám. Hrdinů, Lounských), na Praze 2, 1 a 7 (přechody na Sokolské u Rumunské, přechody na nám. I. P. Pavlova, přechod přes Žitnou u Sokolské, přechod přes Legerovu za Muzeem, rozšíření přechodů před Muzeem, zjednosměrnění úseku Vinohradské mezi budovami Muzea pro IAD, zřízení zastávek na Štvanici, zřízení úrovňového bezmotorového křížení od Hlávkova mostu k budově Bubenská 1), a na Praze 8 (světelná závora na Vychovatelně)? Realizace Vámi popsaných opatření závisí nejen na dopravněinženýrské připravenosti, ale také na souhlasu jednotlivých městských částí. Na základě usnesení rady hl. m. Prahy z podzimu roku 2013 byly rozpracovány možnosti řešení v mnoha vyjmenovaných lokalitách. Od řady městských částí došlo ale v různých formách mnoho nesouhlasných stanovisek. Postup řešení je v některých případech také ovlivněn jinými investičními záměry (rekonstrukce Hlávkova mostu, rekonstrukce budovy Národního muzea, výměna inženýrských sítí mezi budovami muzeí). 4.            Kdy a jakým způsobem začne Praha připravovat možné další fáze humanizace SJM, jmenovitě odstranění mimoúrovňových křižovatek Na náměstí Hrdinů, na Pankráckém náměstí, odstranění estakády na Těšnově, odstranění MÚK na severním předpolí Hlávkova mostu a na severním předpolí mostu Barikádníků, korekce počtu jízdních pruhů a stavební úpravu profilu SJM do podoby dopravně zatížené městské třídy? Další kroky v procesu humanizace SJM budou odvozeny do značné míry od politické shody jednotlivých dotčených městských částí, protože každá z nich má své priority, které jsou v některých ohledech protichůdné. Úkolem současného vedení města je najít tuto politickou shodu a na základě ní postupně jednotlivé Vámi vyjmenované kroky posunout od fáze prověřování do realizace. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Magistrála
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné