Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Aktuální stav regulace volného pobíhání psů"

Kateřina Jiřičková
01 01.03.2016
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, jaká je nyní situace kolem regulace volného pobíhání psů? Již se mi několikrát stalo, že jsem se po slušném požádání o uklizení exkrementu dočkala posměchu. Velké množství volně pobíhajících psů je jistě ohrožením nejen pro děti, ale i pro volně žijící živočichy. I nějaké drobnější restrikce by byly posunem. S pozdravem K. Jiřičková

Odpověd

18.03.2016

Vážená paní Jiřičková, k Vašemu dotazu týkajícímu se regulace volného pohybu psů Vám tímto sděluji, že Rada hlavního města Prahy se problematikou stanovení pravidel pro volný pohyb psů naposledy zabývala na svém jednání dne 16. 2. 2016. V rámci projednávání obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy vzala Rada HMP na vědomí připomínky ke zpracovanému návrhu obecně závazné vyhlášky, způsob jejich vypořádání a zároveň práce na připravované vyhlášce ukončila. Důvodem byla skutečnost, že jednotlivé městské části hlavního města Prahy nedostatečně vymezily území pro volný pohyb psů. Tento fakt by mohl způsobit rozpor se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, či přímo s ústavní zásadou proporcionality. Pokud jde o problematiku znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, tak ta je již v současné době upravena platnými právními předpisy. Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), stanovuje v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) každému povinnost chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství. Znečištěním se dle ustanovení § 2 rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Toto ustanovení zmiňuje dále v písm. g) přímo výkaly a výměšky. Citovaná úprava se však použije pouze podpůrně, neboť znečišťování veřejného prostranství zakazuje přímo zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle jeho ustanovení § 47 odst. 1 písm. e) se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 20.000 Kč. V případě, že jste svědkem zmíněného znečišťování veřejného prostranství, je třeba se obrátit na policii. Z výše uvedených důvodů není úprava povinností spojených s úklidem exkrementů součástí připravované regulace volného pohybu psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy. Závěrem bych ráda poznamenala, že hlavní město Praha nerezignovalo na nastavení jasných a vyvážených pravidel pro pohyb psů na svém území, která by byla kompromisem mezi zájmy jednotlivých skupin občanů a která by zajistila maximální bezpečnost a zdraví občanů. V současné době tak intenzivně pracuje na zpracování nového modelu nastavení pravidel pro pohyb psů, který by vyhovoval všem dotčeným stranám. Konkrétní návrhy by měly být známy v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. S pozdravem, Jana Plamínková  

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Regulace pobíhání psů
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné