Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Dobrý den, nechápu švejkovský přístup"

František Král
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, nechápu švejkovský přístup magistrátu v průběhu opakujících se smogových situací v Praze v posledních týdnech. Vše se vyřešilo dle mota "budeme dělat humbuk, ale nerozhodneme nic". Nechceme si nikoho naštvat! Směšné a nesmyslné rokování o možném zavedení městské dopravy zdarma. Největší zdroj znečištění v Praze je doprava, tudíž je záhodno regulovat její intenzitu, například zákazem jízdy automobilů s lichou či sudou SPZ v těchto dnech. Zavést dopravní zóny dle emisních hodnot automobilů by možná rovněž pomohlo. Především vidím problém v tom, že prochází kontrolou STK neuvěřitelné množství aut s dobou výroby před 1990 i staršími (nemluvě o demontovaných filtrech pevných částic). Je Vám vlastně kvalita životního prostředí prioritou? S pozdravem František Král

Odpověd

26.07.2017

Vážený pane Králi, Děkuji za Váš podnětný dotaz. V souvislosti se změnou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (platnou od 1.1.2017), která se mj. týká podmínek pro vyhlašování smogových situací,  Praha prověřuje možnosti zavedení opatření pro regulaci dopravy. Konečná podoba regulačního řádu pro dopravu bude vycházet z podrobné analýzy vybraných opatření a vyhodnocení jejich přínosu pro kvalitu ovzduší. Návrh nařízení o regulaci dopravy v době smogových epizod by měl být k dispozici nejpozději do 30. září 2017. Poté projde nařízení procesem legislativního schvalování, kdy budou vypořádány připomínky dotčených subjektů v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Je zcela mimo reálné možnosti veřejné správy ve vysoce urbanizovaných územích zamezit vzniku smogových situací při takových meteorologických parametrech atmosféry, které způsobují inverzní situace a špatné rozptylové podmínky. Daleko účinnějším řešením než jakákoli restrikce je předcházet tomu, aby docházelo ke vzniku smogových situací. Praha proto zvolila cestu efektivního a dlouhodobého snižování celkových emisí formou aplikace opatření vycházejících z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dříve Integrovaného krajského programu pro snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší). V tomto dokumentu je stanoveno 35 opatření, u kterých byl vyhodnocen potenciál pro snižování emisí a tedy i pro zlepšování kvality ovzduší. Značná část z těchto opatření je zaměřena na snižování prašnosti a jejich vlivem by mělo docházet i k poklesu koncentrací prachu za inverzí a tedy snižování závažnosti smogových situací. Praha v současné době vede výběrové řízení na realizaci zakázky zaměřené na vyhodnocení technického stavu vozového parku na území hl. m. Prahy. Vyhodnocení bude vycházet z dopravního průzkumu a měření množství ultrajemných prachových částic. Výstupem průzkumu bude informace o množství automobilů, které se pohybují na komunikacích v Praze a produkují nadměrné množství prachových částic v souvislosti se špatným technickým stavem vozidla. Výsledky průzkumu by měly dále sloužit jako argumentace k prosazení změn legislativy v oblasti kontrol technického stavu vozidel. S pozdravem RNDr. Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné